Ekologia

Ekolodzy apelują o niegrabienie liści, miasta popierają

Coraz więcej miast rezygnuje z grabienia liści na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz stymulacji retencji wody w glebie.

Partnerzy