Samorządowy alfabet 2023 r. Inwestycje, wybory i przygotowania do nowej kampanii

Mijający rok upłynął w cieniu wyborów do Sejmu i oczekiwań z nimi związanych. Ale nie tylko. Oto Alfabet Samorządowy 2023 roku.

Samorządowy alfabet mijającego roku

Wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, obawy przed inflacją, o budżety, ceny energii i surowców. A także polityczne rozgrywki, wybory i nagłe zmiany sojuszy. Rok 2022 w samorządzie upłynął w rytm tektonicznych wstrząsów.

Ruda Śląska: Przedsmak nowej kampanii

Trwa powolny rozbieg przed wyborami samorządowymi. Jego częścią są przedterminowe wybory w Rudzie Śląskiej.

E-rowery zmieniają zasady gry

Elektryczne rowery zwiększają częstotliwość i odległość, jaką pokonują ludzie. Ułatwiają seniorom i rodzicom z małymi dziećmi jazdę na rowerze. To rewolucja – mówi nam Jill Warren, prezes Europejskiej Federacji Rowerzystów.

Samorządy jutra – odporność i współrozwój

Polacy mają w sobie gen wolności, a społeczna nauka Kościoła Katolickiego mówi od lat o zasadzie pomocniczości.

Samorząd jako kotwica niezależnych instytucji

Trwający kryzys polityczny jest w dużej mierze kryzysem zaufania. Brak zaufania uniemożliwia kooperację nawet w takich obszarach i takich czasach, w których współpraca byłaby znacznie korzystniejsza dla kraju niż rywalizacja.

Cel: zrównoważony rozwój

Samorząd to nie splendor i władza – to przede wszystkim odpowiedzialność za lokalną społeczność.

Każda strategia potrzebuje regionów i miast

Członkowie polskiej delegacji byli zaangażowani w promocję demokracji i poprawę wsparcia UE dla wszystkich regionów i miast – mówi Apostolos Tzitzikostas, szef Europejskiego Komitetu Regionów.

Rzeczpospolita samorządowa

Nagroda ustanowiona przez naszą redakcję przyznawana jest za wybitne działania związane z budową samorządu lokalnego.

Mój głos na 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu terytorialnego różnych szczebli do dzielenia się z nami swoimi opiniami, refleksjami, wspomnieniami i przemyśleniami. Oto ich głosy. Czekamy na kolejne!

Wspieramy rozwój samorządu

Od pięciu lat na łamach „Rzeczpospolitej Życie Regionów” oraz w serwisie regiony.rp.pl jesteśmy blisko Państwa, pokazując rozwój Polski lokalnej, cały czas wspierając idee i rozwój samorządu terytorialnego.

30 lat temu narodził się w Polsce samorząd

Dla naszego pokolenia był to kluczowy moment w historii polskich miast i gmin, ponieważ my – obywatele – wzięliśmy w swoje ręce odpowiedzialność za losy naszych „małych ojczyzn” i otrzymaliśmy narzędzia umożliwiające ich dynamiczny rozwój.

Samorząd w konstytucji

Kluczowe są dwie zasady: decentralizacja i podmiotowość publicznoprawna samorządu.

Kamienie milowe 30-lecia samorządu terytorialnego

Początek prac koncepcyjnych nad ustrojem samorządu sięga 1981 r. Tak przedstawia się kalendarium działań i wyzwań.

Wielkie święto samorządności

Po 30 latach mało kto ma wątpliwości, że majowe wybory z 1990 roku były jednym z aktów założycielskich nowej Polski.

Uwag kilka o metropoliach

Aglomeracje i metropolie jako samodzielne, wyodrębnione prawnie jednostki samorządu terytorialnego stanowią ważną część ustroju państwa, organizując życie wielkiej grupy obywateli i innych mieszkańców. Ich wyodrębnienie stanowi kolejny ważny etap ewolucji miasta jako jednostki organizacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego.

Jerzy Buzek: Mocny fundament kraju

To od samorządów zaczął się całkiem niedawno proces ratowania twarzy naszego państwa.