Samorządowy alfabet mijającego roku

Wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, obawy przed inflacją, o budżety, ceny energii i surowców. A także polityczne rozgrywki, wybory i nagłe zmiany sojuszy. Rok 2022 w samorządzie upłynął w rytm tektonicznych wstrząsów.

Ruda Śląska: Przedsmak nowej kampanii

Trwa powolny rozbieg przed wyborami samorządowymi. Jego częścią są przedterminowe wybory w Rudzie Śląskiej.

E-rowery zmieniają zasady gry

Elektryczne rowery zwiększają częstotliwość i odległość, jaką pokonują ludzie. Ułatwiają seniorom i rodzicom z małymi dziećmi jazdę na rowerze. To rewolucja – mówi nam Jill Warren, prezes Europejskiej Federacji Rowerzystów.

Samorządy jutra – odporność i współrozwój

Polacy mają w sobie gen wolności, a społeczna nauka Kościoła Katolickiego mówi od lat o zasadzie pomocniczości.

Samorząd jako kotwica niezależnych instytucji

Trwający kryzys polityczny jest w dużej mierze kryzysem zaufania. Brak zaufania uniemożliwia kooperację nawet w takich obszarach i takich czasach, w których współpraca byłaby znacznie korzystniejsza dla kraju niż rywalizacja.

Każda strategia potrzebuje regionów i miast

Członkowie polskiej delegacji byli zaangażowani w promocję demokracji i poprawę wsparcia UE dla wszystkich regionów i miast – mówi Apostolos Tzitzikostas, szef Europejskiego Komitetu Regionów.

Cel: zrównoważony rozwój

Samorząd to nie splendor i władza – to przede wszystkim odpowiedzialność za lokalną społeczność.

Rzeczpospolita samorządowa

Nagroda ustanowiona przez naszą redakcję przyznawana jest za wybitne działania związane z budową samorządu lokalnego.

W imię wartości

Niesamowitą siłę ma w sobie działanie, którego cel jest emanacją ważnej dla każdego człowieka wartości, tutaj: możliwości samostanowienia o sobie.

Mój głos na 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu terytorialnego różnych szczebli do dzielenia się z nami swoimi opiniami, refleksjami, wspomnieniami i przemyśleniami. Oto ich głosy. Czekamy na kolejne!

Kluczowe 30 lat w historii Krakowa

Miasto umacnia znane atuty i buduje nowe. To już nie tylko kultura, nauka czy zabytki, ale również duży rynek pracy oraz otwartość na biznes i ludzi.

Kamienie milowe 30-lecia samorządu terytorialnego

Początek prac koncepcyjnych nad ustrojem samorządu sięga 1981 r. Tak przedstawia się kalendarium działań i wyzwań.

Uwag kilka o metropoliach

Aglomeracje i metropolie jako samodzielne, wyodrębnione prawnie jednostki samorządu terytorialnego stanowią ważną część ustroju państwa, organizując życie wielkiej grupy obywateli i innych mieszkańców. Ich wyodrębnienie stanowi kolejny ważny etap ewolucji miasta jako jednostki organizacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego.

Samorząd w konstytucji

Kluczowe są dwie zasady: decentralizacja i podmiotowość publicznoprawna samorządu.

Białystok – TU się dobrze żyje

Białystok to jedno z miast, które najbardziej zyskało na zmianach, jakie zaszły w naszym kraju w ostatnich 30 latach. W efekcie w badaniach jakości życia w miastach europejskich wypadł najlepiej w Polsce.

30 lat temu narodził się w Polsce samorząd

Dla naszego pokolenia był to kluczowy moment w historii polskich miast i gmin, ponieważ my – obywatele – wzięliśmy w swoje ręce odpowiedzialność za losy naszych „małych ojczyzn” i otrzymaliśmy narzędzia umożliwiające ich dynamiczny rozwój.

Samorządność służy Bydgoszczy

Fundusze unijne stały się dodatkowym impulsem do rozwoju miasta nad Brdą. Zyskali mieszkańcy, biznes i turyści.