Zobowiązania społeczne mają ważne miejsce w strategiach przedsiębiorstw

Firmy rozumiejące swoje zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla dobra ludzi i planety deklarują swoje cele w strategiach ESG, a więc obejmujących działania związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym.

Publikacja: 30.10.2023 09:00

BAT inwestuje w Augustowie od 1992 r. Łączne nakłady firmy na tutejszą fabrykę przekroczyły już 3,5

BAT inwestuje w Augustowie od 1992 r. Łączne nakłady firmy na tutejszą fabrykę przekroczyły już 3,5 mld zł

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: BAT Polska

W gronie podmiotów, które zdają sobie sprawę, jak ważne jest działanie biznesu na rzecz lokalnych społeczności, jest także spółka BAT Polska. Firma od lat analizuje i rozwija swoją aktywność w tym obszarze.

Konkretnym przykładem realizacji tych zobowiązań społecznych w praktyce są działania prowadzone w Augustowie, gdzie BAT ma duży zakład produkcyjny. Obejmują one zarówno inwestycje w samą fabrykę, która jest niezwykle istotna dla lokalnego rynku pracy, jak również szereg innych inicjatyw, na przykład w zakresie edukacji. Celem jest budowa przyszłości fabryki oraz przyszłości Augustowa, co wpisuje się w motto działalności BAT Polska: „A Better Tomorrow” (z ang. „Lepsze jutro”). W myśl strategii firmy lepsze jutro dotyczy także Augustowa i jego mieszkańców.

Działając lokalnie

Przypomnijmy, że BAT inwestuje w Augustowie od 1992 r. Tutejsza fabryka firmy jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy BAT na świecie. A dzięki ciągłym inwestycjom dynamicznie się rozwija.

Łączna suma nakładów przeznaczonych na fabrykę przekroczyła już 3,5 mld zł. Tylko w ostatnich latach w rozwój zakładu zainwestowane zostało ok. 650 mln zł. Dzięki rozbudowie wydajność produkcyjna zakładu zwiększyła się w tym czasie o 50 proc.

Rosnąca produkcja to także coraz większe zatrudnienie, co bezpośrednio przekłada się na znaczenie fabryki dla lokalnej społeczności także pod względem rynku pracy. Załoga zakładu – ponad 2 tys. pracowników – to aż 14 proc. zatrudnionych w całym powiecie augustowskim. Od 2015 r. do 2018 r. zatrudnienie w fabryce BAT w Augustowie wzrosło ponad dwukrotnie, a roczna wartość dodana generowana bezpośrednio przez fabrykę BAT zwiększyła się o 57 proc.

Zgodnie z odsłoniętym w mieście hasłem „Augustów is the future” BAT Polska chce pokazać, że fabryka jest nie tylko dobrym miejscem do pracy, ale i czyni wiele, by aktywnie odpowiadać na bieżące wyzwania środowiskowe i klimatyczne.

Dbałość o środowisko

Dlatego firma stara się mieć pozytywny wpływ na lokalne otoczenie także poprzez realizację projektów nakierowanych na ochronę środowiska naturalnego. Dużą rolę odgrywa w tym obszarze polityka BAT Polska zmierzająca do zmniejszania emisji zanieczyszczeń, na czym korzysta zarówno środowisko, jak i okoliczni mieszkańcy. Zobowiązania firmy w tym zakresie obejmują szereg obszarów.

BAT Polska zobowiązał się np. do obniżenia w fabryce poziomu zużycia wody o 35 proc., zwiększenia odzysku wody do poziomu 30 proc. do końca 2025 r., redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 75 proc. w ciągu najbliższych czterech lat. Zobowiązania obejmują także zmniejszenie wytwarzania odpadów o 25 proc. i zwiększenie ich recyklingu do 90 proc., jak również zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii do ponad 80 proc.

Patrząc globalnie – co oczywiście będzie też miało przełożenie na poszczególne rynki lokalne, w tym Polskę – BAT wyznaczył sobie ambitne cele ESG, w tym osiągnięcie 50-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym z 2017 r. oraz sprawienie, by do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania nadawały się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Te zobowiązania i ich realizacja zostały dostrzeżone także szerzej. W ubiegłym roku koncern BAT otrzymał ocenę „A” w rankingu Climate Change List, organizowanym przez międzynarodową organizację CDP. Tym samym spółka znalazła się w elitarnej grupie 2 proc. najlepszych firm – wśród ponad 18,7 tys. podmiotów analizowanych ocenianych przez CDP. Organizacja ta ocenia politykę firm dotyczącą ujawniania informacji i wyników w zakresie kluczowych kwestii środowiskowych, w tym przejrzystej sprawozdawczości, wyznaczania ambitnych celów klimatycznych i osiągania długoterminowych rezultatów w obszarze ochrony klimatu.

BAT zdobył również najwięcej punktów w sześciu obszarach rankingu DJSI (Dow Jones Sustainability Index), przygotowywanego corocznie przez agencję ratingową S&P w imieniu Dow Jones, amerykańskiego indeksu akcji spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. Te obszary to: raportowanie środowiskowe, rozwój kapitału ludzkiego, ekoefektywność operacyjna, zarządzanie łańcuchem dostaw, raportowanie społeczne oraz ważność/wpływ. To już 21. rok z rzędu, gdy BAT został włączony do rankingu DJSI, co podkreśla wieloletnie zaangażowanie firmy w kwestie ESG.

Wsparcie edukacji

Ważnym elementem filozofii BAT Polska w zakresie wspierania lokalnej społeczności są działania związane z edukacją. Dlatego firma wspiera młodych ludzi w początkach ich kariery. Ponad cztery lata temu objęła patronatem uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, a wkrótce potem także Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Współpracuje także z Politechniką Białostocką, urzędami miast oraz starostwami, aby pomagać młodym ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości.

Fabryka zapewnia m.in. miejsca na praktyki letnie – staże dla uczniów oraz studentów Politechniki Białostockiej. Uczniowie po ukończeniu edukacji zyskują także szansę na znalezienie zatrudnienia w BAT Polska. Firma jest przy tym świadoma, że jest to inwestycja, która zwróci się dopiero po jakimś czasie, ale zależy jej na oferowaniu młodym ludziom możliwości wyboru i budzeniu przekonania, że warto mieszkać i pracować w Augustowie. Ponadto ta inicjatywa jest realizacją idei współpracy nauki i biznesu.

Ale to nie wszystko. Warto pamiętać, że branża, w której działa BAT Polska, jest też ważną częścią gospodarki. Oprócz inwestowania i tworzenia miejsc pracy BAT – także w Polsce – odpowiada za istotne wpływy budżetowe z tytułu odprowadzanego podatku akcyzowego.

Materiał partnera: BAT Polska

Ranking Samorządów
Marta Majewska: Mieszkańcy zachowali się, jak trzeba
Ranking Samorządów
Wojciech Bakun: Przemyśl jest miastem spotkań ukraińskich rodzin
Ranking Samorządów
Kolejny rok wyzwań dla samorządów
Ranking Samorządów
Zrównoważony rozwój to nie moda, to konieczność
Ranking Samorządów
Ranking Samorządów: Sukces to efekt ciężkiej pracy, dobrych planów i… pieniędzy