Dolny Śląsk inwestuje w opiekę zdrowotną

Tylko w tym roku dotacje z budżetu regionu na modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych sięgną 84 mln zł. Do tego dochodzi budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

Publikacja: 30.10.2023 03:00

Jedną ze sztandarowych propozycji Lewicy jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 8 proc. PKB

Jedną ze sztandarowych propozycji Lewicy jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 8 proc. PKB

Foto: Adobe Stock

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Samorząd Dolnego Śląska od lat konsekwentnie inwestuje w podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w regionie. Wspiera podmioty lecznicze, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak remonty czy rozbudowy. Działania te koncentrują się na wspieraniu inwestycji związanych z poprawą bazy leczniczej, dostosowaniem obiektów do zmieniających się wymogów regulacyjnych, zakupem sprzętu czy modernizacją infrastruktury informatycznej.

Na inwestycje w tym zakresie z budżetu województwa dolnośląskiego przyznano w 2023 r. dotacje w łącznej w wysokości niemal 84 mln zł. Najważniejszym zaś projektem realizowanym przez samorząd województwa jest budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. To największa w historii regionu inwestycja związana z ochroną zdrowia.

– Tworzenie nowoczesnej ochrony zdrowia dla mieszkańców regionu to dla samorządu województwa priorytet. Do tej kwestii podchodzimy w sposób kompleksowy, chcąc zapewnić najlepszy jej standard dla wszystkich Dolnoślązaków. Dlatego oprócz inwestycji infrastrukturalnych w naszych placówkach, wyposażania ich w specjalistyczny sprzęt medyczny, w całym regionie prowadzimy liczne programy profilaktyczne oraz działań z zakresu promocji ochrony zdrowia – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Osobnym zagadnieniem jest budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, który jest największą w historii Dolnego Śląska inwestycją w zdrowie mieszkańców całego regionu. To inwestycja realizowana dzięki zaangażowaniu, współfinansowaniu i współpracy samorządu województwa dolnośląskiego i rządu – dodaje Cezary Przybylski.

Kluczowa inwestycja

Celem tego ostatniego projektu jest stworzenie nowoczesnego ośrodka leczniczego, który umożliwi zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. W placówce połączone zostaną trzy podmioty działające w obszarze diagnostyki i terapii nowotworów: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląski Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku. Łącznie tworzą one Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Szpital będzie dysponował 26 oddziałami stacjonarnymi i 30 jednostkami leczenia ambulatoryjnego. W placówce znajdzie się łącznie 671 łóżek. Przychodnia szpitalna będzie liczyła 73 gabinety. Pierwsi pacjenci mają zostać przyjęci w 2028 r.

Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 1,337 mld zł. Z tego 550 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa, 161,3 mln zł ze środków europejskich, a pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu regionu. Umowę na budowę szpitala podpisano w maju.

Szerokie wsparcie

– Mijający rok 2023 to czas wielu inwestycji w ochronie zdrowia, które realizowaliśmy w szpitalach wojewódzkich w całym regionie. Podpisaliśmy strategiczne i kluczowe umowy – jedną z nich jest umowa na budowę Nowego Szpitala Onkologicznego. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt medyczny, wspieramy również studentów poprzez realizację programów stypendialnych – podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Na różne projekty, o których mowa – poza budową nowego szpitala – z budżetu regionu trafiło w tym roku wspomniane na wstępie 84 mln zł.

I tak, Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego otrzyma 1,8 mln zł m.in. na sprzęt dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii czy doposażenie oddziału neurologicznego oraz udarowego w m.in. USG przezczaszkowe. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego zmodernizuje pomieszczenia dla pacjentek w połogu (1,3 mln zł). Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej otrzyma 8 mln zł na doposażenie Oddziału Okulistycznego w specjalistyczny sprzęt, modernizację infrastruktury IT czy przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

Z kolei Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej będzie miał do dyspozycji 10,9 mln zł na utworzenie Ośrodka Interwencji Sercowo-Naczyniowych, w tym zakup specjalistycznych urządzeń. 14,6 mln zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na zakup lasera holmowego dla oddziału urologii i urologii onkologicznej oraz m.in. zakup robota daVinci. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzyma 9,8 mln zł na przebudowę i wyposażenie oddziału onkologicznego, zakup lamp RTG do pracowni hemodynamiki oraz elektrofizjologii oddziału kardiologicznego, a także zakup mikroskopu operacyjnego dla oddziału neurochirurgicznego. Natomiast Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu otrzyma 3,1 mln zł na m.in. utworzenie powiatowego punktu poboru krwi.

Inne placówki, które otrzymają w tym roku dotacje, to: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (3,5 mln zł), pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze (2,1 mln zł), Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (1,2 mln zł), Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza (3,6 mln zł), Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich (4 mln zł), Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi (1,5 mln zł), Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (6,3 mln zł), pogotowie ratunkowe w Legnicy oraz we Wrocławiu (łączna kwota 1,75 mln zł) oraz Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie (0,25 mln zł).

Warto dodać, że samorząd województwa dolnośląskiego pomaga także w obszarze ochrony zdrowia społecznościom lokalnym i regionalnym w Ukrainie. Wsparcie objęło m.in. zakup artykułów pierwszej pomocy, artykułów i materiałów medycznych, wyposażenia placówek medycznych i sprzętu specjalistycznego. Na te działania przeznaczono z budżetu regionu niemal 10,4 mln zł.

Ważna profilaktyka

Ale to nie wszystko. Region prowadzi także działania profilaktyczne. I tak w tym roku rozpoczęła się realizacja czterech programów polityki zdrowotnej. Dotyczą one profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt, zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży. Łącznie na cały okres realizacji tych programów (lata 2023–2025) przeznaczono ponad 9 mln zł.

– W tym roku uruchomiliśmy największą liczbę programów profilaktycznych w tej kadencji, które były skierowane do wszystkich grup wiekowych. Cele i ambicje mamy większe, już teraz mamy przygotowane kolejne trzy programy profilaktyczne na przyszły rok. Stale ulepszamy dostęp do profilaktyki w naszym regionie, do której gorąco zachęcam – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W ramach wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży region finansuje również program UPRIGHT (lata 2023–2024). Ponadto Urząd Marszałkowski realizuje kampanie społeczne, dotyczące m.in. profilaktyki raka piersi, jąder oraz czerniaka czy profilaktyki nowotworów szyjki macicy, redukcji ryzyka udaru mózgu i zawału serca czy promocji zdrowia psychicznego mężczyzn 35+.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Materiał partnera
Wrocław inwestuje w zieleń i odnawialne źródła energii
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał partnera
Wielkie zmiany w marszałkowskich szpitalach Pomorza Zachodniego
Jakość życia
20 lat Bydgoszczy w UE. Spełniliśmy marzenia
Materiał partnera
Unijne oblicze Krakowa
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Jakość życia
Zachodniopomorskie coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów