Torowa rewolucja w Szczecinie

Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego i poprawa stanu technicznego tras tramwajowych to główne cele projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”.

Publikacja: 21.01.2024 21:09

Plac Żołnierza Polskiego przebudowany w ramach Torowej rewolucji mat.pras.

Plac Żołnierza Polskiego przebudowany w ramach Torowej rewolucji mat.pras.

Tekst przygotowany przez TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE sp. z o.o.

Przedsięwzięcie obejmuje newralgiczne, najbardziej obciążone komunikacyjnie arterie miasta.

Szczecin ma jedną z najbardziej rozwiniętych sieci tramwajowych w Polsce. Szczecińskie tramwaje przewożą rocznie 65 mln pasażerów. Długość pojedynczego toru wynosi 118,74 km. Długość modernizowanych torowisk w ramach projektu to 25,79 km (21,7 proc. istniejących).

Torowa rewolucja – bo tak ze względu na bezprecedensową skalę został nazwany pakiet inwestycji tramwajowo-drogowych – rozpoczęła się w roku 2016. Większość zadania jest już wykonana. Tramwaje jeżdżą płynniej i ciszej, zmniejszyła się awaryjność torowisk, a mieszkańcy, zwłaszcza szczecińscy kierowcy, już tak mocno nie narzekają na objazdy i korki. Utrudnienia w ruchu to była (i jeszcze częściowo jest) nieunikniona cena za konieczną modernizację kluczowych dla funkcjonowania miasta ulic.

Dodatkowe korzyści inwestycji z punktu widzenia komunikacji tramwajowej to:

∑ skrócenie czasu podróży,

∑ mniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,

∑ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

∑ wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji,

∑ zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

∑ zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat,

∑ zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury.

Projekt obejmuje następujące szczegółowe zadania:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:

– w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do ronda Giedroycia

– w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo

– w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”.

3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.

5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.

6. Remont podstacji prostownikowej Kolumba.

7. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

8. Remont podstacji prostownikowej Kaszubska.

Kierunek Pomorzany

Torowa rewolucja w Szczecinie powoli dobiega końca. Najwięcej pracy zostało na kierunku Pomorzany. Zakres robót związanych z przebudową torowiska i trakcji na ulicach Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. oraz rozbudową pętli Pomorzany jest ogromny. Chodzi nie tylko o modernizację 12 kilometrów torowiska, ale także poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach prac przebudowywana jest infrastruktura podziemna, ale także wszystkie elementy części drogowej, chodniki i oświetlenie.

Zmiany odczuwalne będą także na samej pętli Pomorzany, która będzie nie tylko dwa razy większa, ale także bardziej funkcjonalna i bezpieczna.

Czytaj więcej

Polska musi przyspieszyć rozwój przyjaznej światu komunikacji

Główny wykonawca, krakowska spółka ZUE SA, zakłada, że prace w ciągu ulic Kolumba i Chmielewskiego zakończą się w trzecim kwartale 2024 r. Dopiero wtedy na dobre będzie mogła ruszyć przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich. Chodzi o to, by nie odciąć zupełnie Pomorzan od komunikacji tramwajowej.

Zadanie obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego w al. Powstańców Wielkopolskich na całej jej długości. Pętla tramwajowa Pomorzany zostanie rozbudowana do powierzchni 1,75 ha (obecnie 0,73 ha). Torowisko i pięć peronów będzie miało odpowiednio długość 1350 mtp/520 mb (obecnie 610 mtp/130 mb). Dodatkowo wewnątrz pętli wydzielone zostaną miejsca parkingowe. Wybudowany zostanie wspólny peron tramwajowo-autobusowy, tor odstawczy, a także miejsca postojowe dla autobusów. Powstanie budynek socjalny dla motorniczych i kierowców autobusów oraz toalety miejskie.

Po przebudowie układu torowego na pętli będzie możliwość wyjazdu z każdego toru w dwóch kierunkach (al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kolumba).

Ponadto na remontowanym odcinku przeprowadzone zostaną remonty obiektów mostowych, powstanie nowy przystanek tramwajowy na wiadukcie nad linią kolejową nr 406 w celu połączenia układu komunikacyjnego z projektowaną budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Z dużą pomocą Unii Europejskiej

Torowa rewolucja umożliwi połączenie już wyremontowanych torowisk w jedną spójną sieć tras tramwajowych wykonanych przy użyciu nowoczesnych i zaawansowanych technologii o wysokich parametrach eksploatacyjnych.

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego sprzyja przejmowaniu pasażerów z transportu indywidualnego, a tym samym zmniejszaniu negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Krzysztof Żuk: Dworzec w Lublinie integruje komunikację miejską, pozamiejską i kolejową

Wnioskodawcą i beneficjentem jest gmina i miasto Szczecin, a podmiotem odpowiedzialnym za rzeczową realizację – Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. występująca w roli inwestora zastępczego.

Projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, PRIORYTET: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, DZIAŁANIE: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oraz uwzględniony do dofinansowania w ramach kolejnej perspektywy finansowej z programu FEnIKS 2021–2027 – Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Szacunkowy koszt to 592,5 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 356,2 mln zł.

Równocześnie z torową rewolucją w Szczecinie realizowana jest inna inwestycja związana z infrastrukturą tramwajową, a dofinansowana z UE.

Nowe torowiska i pętla na ul. Szafera

Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i pętli została wykonana jako jedno z zadań w ramach projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Przebudowa ul. Szafera objęła odcinek od włączenia istniejącej ul. Szafera do al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera – długość ok. 1,2 km. Powstały drogi o dwóch dwupasmowych jezdniach z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym, zabudowanym umożliwiającym poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej. Wzdłuż jezdni zbudowano chodniki i drogi rowerowe.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera w pobliżu hali widowiskowo-sportowej ma cztery perony tramwajowe długości 90 metrów każdy.

Lokalizacja oraz przyjęte rozwiązania projektowe pętli tramwajowo-autobusowej wraz z parkingiem zostały dobrane w taki sposób, by zachęcić do zamiany środka transportu z pojazdu samochodowego na transport publiczny.

Przebudowa Szafera II i III etap

Obecnie realizowany jest projekt pn. „Przebudowa ulicy Szafera (od. al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), etap realizacyjny II i III – przebudowa ulicy Szafera od skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą do ul. Sosabowskiego”.

W ramach tego zadania budowana jest droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Dzięki tej inwestycji z nowej oraz już istniejących arterii powstanie droga dwupasmowa dwukierunkowa łącząca ulicę Krzywoustego z al. Wojska Polskiego/rondem Olszewskiego.

Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Nowe torowisko zostanie połączone z ul. Żołnierską, a obsługę linii tramwajowych ze zlikwidowanej pętli Krzekowo przejmie pętla Szafera.

Powstanie blisko 2000 mtp, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe.

Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2023 r. Wykonawca: Konsorcjum firm – TORMEL sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I sp. z o.o. Partner Konsorcjum ma dwa lata na zrealizowanie tego zadania. Wartość kontraktu to 101 781 430,46 zł.

Tekst przygotowany przez TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE sp. z o.o.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera ma cztery perony tramwajowe długości 90 m każdy

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera ma cztery perony tramwajowe długości 90 m każdy

mat.pras.

Tekst przygotowany przez TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE sp. z o.o.

Przedsięwzięcie obejmuje newralgiczne, najbardziej obciążone komunikacyjnie arterie miasta.

Pozostało 98% artykułu
Transport
Czego oczekują pasażerowie komunikacji miejskiej? Nowe badanie
Transport
Przepisy nie pomagają samorządom, wraków w miastach przybywa
Transport
Zamiast taksówek, na postojach staną wszystkie auta
Transport
Bez polskiego prawa jazdy nie będą wozić pasażerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Transport
Strefa czystego transportu w Krakowie: będzie, ale później
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży