Torowa rewolucja w Szczecinie

Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego i poprawa stanu technicznego tras tramwajowych to główne cele projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”.

Publikacja: 21.01.2024 21:09

Plac Żołnierza Polskiego przebudowany w ramach Torowej rewolucji mat.pras.

Plac Żołnierza Polskiego przebudowany w ramach Torowej rewolucji mat.pras.

Tekst przygotowany przez TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE sp. z o.o.

Przedsięwzięcie obejmuje newralgiczne, najbardziej obciążone komunikacyjnie arterie miasta.

Szczecin ma jedną z najbardziej rozwiniętych sieci tramwajowych w Polsce. Szczecińskie tramwaje przewożą rocznie 65 mln pasażerów. Długość pojedynczego toru wynosi 118,74 km. Długość modernizowanych torowisk w ramach projektu to 25,79 km (21,7 proc. istniejących).

Torowa rewolucja – bo tak ze względu na bezprecedensową skalę został nazwany pakiet inwestycji tramwajowo-drogowych – rozpoczęła się w roku 2016. Większość zadania jest już wykonana. Tramwaje jeżdżą płynniej i ciszej, zmniejszyła się awaryjność torowisk, a mieszkańcy, zwłaszcza szczecińscy kierowcy, już tak mocno nie narzekają na objazdy i korki. Utrudnienia w ruchu to była (i jeszcze częściowo jest) nieunikniona cena za konieczną modernizację kluczowych dla funkcjonowania miasta ulic.

Dodatkowe korzyści inwestycji z punktu widzenia komunikacji tramwajowej to:

∑ skrócenie czasu podróży,

∑ mniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,

∑ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

∑ wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji,

∑ zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,

∑ zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat,

∑ zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury.

Projekt obejmuje następujące szczegółowe zadania:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:

– w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do ronda Giedroycia

– w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo

– w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”.

3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.

5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.

6. Remont podstacji prostownikowej Kolumba.

7. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

8. Remont podstacji prostownikowej Kaszubska.

Kierunek Pomorzany

Torowa rewolucja w Szczecinie powoli dobiega końca. Najwięcej pracy zostało na kierunku Pomorzany. Zakres robót związanych z przebudową torowiska i trakcji na ulicach Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. oraz rozbudową pętli Pomorzany jest ogromny. Chodzi nie tylko o modernizację 12 kilometrów torowiska, ale także poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach prac przebudowywana jest infrastruktura podziemna, ale także wszystkie elementy części drogowej, chodniki i oświetlenie.

Zmiany odczuwalne będą także na samej pętli Pomorzany, która będzie nie tylko dwa razy większa, ale także bardziej funkcjonalna i bezpieczna.

Czytaj więcej

Polska musi przyspieszyć rozwój przyjaznej światu komunikacji

Główny wykonawca, krakowska spółka ZUE SA, zakłada, że prace w ciągu ulic Kolumba i Chmielewskiego zakończą się w trzecim kwartale 2024 r. Dopiero wtedy na dobre będzie mogła ruszyć przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich. Chodzi o to, by nie odciąć zupełnie Pomorzan od komunikacji tramwajowej.

Zadanie obejmuje przebudowę torowiska tramwajowego w al. Powstańców Wielkopolskich na całej jej długości. Pętla tramwajowa Pomorzany zostanie rozbudowana do powierzchni 1,75 ha (obecnie 0,73 ha). Torowisko i pięć peronów będzie miało odpowiednio długość 1350 mtp/520 mb (obecnie 610 mtp/130 mb). Dodatkowo wewnątrz pętli wydzielone zostaną miejsca parkingowe. Wybudowany zostanie wspólny peron tramwajowo-autobusowy, tor odstawczy, a także miejsca postojowe dla autobusów. Powstanie budynek socjalny dla motorniczych i kierowców autobusów oraz toalety miejskie.

Po przebudowie układu torowego na pętli będzie możliwość wyjazdu z każdego toru w dwóch kierunkach (al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kolumba).

Ponadto na remontowanym odcinku przeprowadzone zostaną remonty obiektów mostowych, powstanie nowy przystanek tramwajowy na wiadukcie nad linią kolejową nr 406 w celu połączenia układu komunikacyjnego z projektowaną budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Z dużą pomocą Unii Europejskiej

Torowa rewolucja umożliwi połączenie już wyremontowanych torowisk w jedną spójną sieć tras tramwajowych wykonanych przy użyciu nowoczesnych i zaawansowanych technologii o wysokich parametrach eksploatacyjnych.

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego sprzyja przejmowaniu pasażerów z transportu indywidualnego, a tym samym zmniejszaniu negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Krzysztof Żuk: Dworzec w Lublinie integruje komunikację miejską, pozamiejską i kolejową

Wnioskodawcą i beneficjentem jest gmina i miasto Szczecin, a podmiotem odpowiedzialnym za rzeczową realizację – Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. występująca w roli inwestora zastępczego.

Projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, PRIORYTET: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, DZIAŁANIE: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oraz uwzględniony do dofinansowania w ramach kolejnej perspektywy finansowej z programu FEnIKS 2021–2027 – Działanie FENX.03.01 Transport miejski.

Szacunkowy koszt to 592,5 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 356,2 mln zł.

Równocześnie z torową rewolucją w Szczecinie realizowana jest inna inwestycja związana z infrastrukturą tramwajową, a dofinansowana z UE.

Nowe torowiska i pętla na ul. Szafera

Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i pętli została wykonana jako jedno z zadań w ramach projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Przebudowa ul. Szafera objęła odcinek od włączenia istniejącej ul. Szafera do al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera – długość ok. 1,2 km. Powstały drogi o dwóch dwupasmowych jezdniach z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym, zabudowanym umożliwiającym poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej. Wzdłuż jezdni zbudowano chodniki i drogi rowerowe.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera w pobliżu hali widowiskowo-sportowej ma cztery perony tramwajowe długości 90 metrów każdy.

Lokalizacja oraz przyjęte rozwiązania projektowe pętli tramwajowo-autobusowej wraz z parkingiem zostały dobrane w taki sposób, by zachęcić do zamiany środka transportu z pojazdu samochodowego na transport publiczny.

Przebudowa Szafera II i III etap

Obecnie realizowany jest projekt pn. „Przebudowa ulicy Szafera (od. al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), etap realizacyjny II i III – przebudowa ulicy Szafera od skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą do ul. Sosabowskiego”.

W ramach tego zadania budowana jest droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Dzięki tej inwestycji z nowej oraz już istniejących arterii powstanie droga dwupasmowa dwukierunkowa łącząca ulicę Krzywoustego z al. Wojska Polskiego/rondem Olszewskiego.

Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i Osiedla Zawadzkiego. Nowe torowisko zostanie połączone z ul. Żołnierską, a obsługę linii tramwajowych ze zlikwidowanej pętli Krzekowo przejmie pętla Szafera.

Powstanie blisko 2000 mtp, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe.

Inwestycja rozpoczęła się w lutym 2023 r. Wykonawca: Konsorcjum firm – TORMEL sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I sp. z o.o. Partner Konsorcjum ma dwa lata na zrealizowanie tego zadania. Wartość kontraktu to 101 781 430,46 zł.

Tekst przygotowany przez TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE sp. z o.o.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera ma cztery perony tramwajowe długości 90 m każdy

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa przy ul. Szafera ma cztery perony tramwajowe długości 90 m każdy

mat.pras.

Tekst przygotowany przez TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE sp. z o.o.

Przedsięwzięcie obejmuje newralgiczne, najbardziej obciążone komunikacyjnie arterie miasta.

Pozostało 98% artykułu
Transport
Polregio uruchomi więcej pociągów w Lubuskiem
Transport
Pomorze policzy podróżnych. Władze regionu chcą usprawniać transport
Transport
Zimowe dziury łatają od ręki. Ale poprawa będzie tymczasowa
Transport
Nadchodzi rewolucja w krakowskiej komunikacji miejskiej. Nowy system opłat
Transport
W tym roku mniej nowych odcinków szybkich dróg
Transport
Lubelskie buduje autobusy wodorowe. Nowa specjalizacja