Warszawa stawia na ekologiczny transport

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP) to długoterminowa i spójna strategia dla całego, zamieszkanego przez 3 mln ludzi, regionu.

Publikacja: 18.12.2023 09:00

Wkrótce w barwach stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego będą jeździły 174 autobusy zeroemisyjne

Wkrótce w barwach stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego będą jeździły 174 autobusy zeroemisyjne

Foto: mat. pras.

Materiał przygotowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Rozwój czystego transportu publicznego to jedno z głównych zadań, jakie realizuje stolica we współpracy z podwarszawskimi gminami. Rada m.st. Warszawy przyjęła plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Dzięki niemu Warszawa oraz otaczające ją jednostki samorządu terytorialnego otrzymały długoterminową i spójną strategię mobilności. W planie uwzględniony został obszar całej metropolii warszawskiej – 70 gmin i 9 powiatów o łącznej powierzchni 6 tys. km kw., w których mieszka ponad 3 mln osób.

– Cały czas staramy się rozwijać sieć połączeń na obszarze metropolii warszawskiej, która powinna działać jako jeden wspólny organizm, m.in. właśnie pod względem komunikacyjnym – mówił w okresie konsultacji społecznych planu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, równe, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki i ścieżki rowerowe, jak i poprawa dostępności transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców całej metropolii warszawskiej – dodał prezydent stolicy.

Fundusze europejskie wsparciem dla czystego transportu

Warszawa jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego na świecie. Posiada bardzo rozbudowany system transportowy, którego modernizacja – ze względu na koszty oraz kwestie techniczne i proceduralne – jest procesem długotrwałym. Warszawa inwestuje w niskoemisyjny transport szynowy: przede wszystkim w budowę II linii metra, trasy tramwajowe oraz budowę nowej zajezdni w Annopolu. Są to inwestycje bardzo kosztowne, co w zestawieniu z obniżonymi radykalnie dochodami miasta (obniżenie podatku PIT, brak wpływu z opłat tytułu użytkowania wieczystego, pandemia) powoduje konieczność dokonywania wyboru inwestycji priorytetowych i przesuwania w czasie pozostałych programów inwestycyjnych.

Niezbędnym wsparciem dla rozwoju czystego transportu są fundusze europejskie oraz krajowe programy, bez których proces ten odbywałby się znacznie wolniej. Na budowę II linii metra Warszawa pozyskała prawie 3,8 mld zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Szybka Kolej Miejska otrzymała z tego programu ponad 200 mln zł na zakup taboru i modernizację zaplecza technicznego. Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 korzystało również MZA. Dotacja 281 mln zł pozwoliła na zakup 130 autobusów elektrycznych oraz budowę stacji ładowania na wybranych zajezdniach i pętlach autobusowych.

Coraz więcej „elektryków” na warszawskich ulicach

Flota autobusów elektrycznych w stolicy powiększy się o niskopodłogowe przegubowce, które obsłużą linie w centralnych rejonach miasta. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Solaris na kupno 12 takich pojazdów. Tym samym w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego będą jeździły 174 autobusy zeroemisyjne.

Autobusy trafią do Warszawy w czterech partiach – pierwszy jesienią 2024 roku, pozostałe do końca lutego 2025 roku. Autobusy elektryczne mają wiele zalet, przede wszystkim pomagają dbać o jakość powietrza w Warszawie i komfort życia mieszkańców. Elektryki są ciche, a także nie emitują spalin.

Kierunek – zrównoważony transport

Idea zrównoważonego transportu od lat wyznacza kierunki działań warszawskiego samorządu. Podejmowane inicjatywy są znacznie szersze niż granice administracyjne stolicy. Kluczowa jest współpraca w ramach metropolii warszawskiej. Stąd zaangażowanie ościennych gmin i powiatów w działania na rzecz efektywności transportu, przy ograniczeniu jego wpływu na zdrowie i środowisko. SUMP przyjęty przez Radę m.st. Warszawy zapewnia jasne wytyczne i wspólną strategię.

Cele, które zawiera plan, to m.in.:

∑ poprawa stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

∑ redukcja zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych i hałasu oraz konsumpcji energii,

∑ większa atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości,

∑ szybszy rozwój transportu zbiorowego, szczególnie szynowego, również poza Warszawą – w tym zapewnienie dostępu do transportu zbiorowego dla osób, które obecnie go nie mają,

∑ integracja taryfowo-biletowa między większą liczbą gmin,

∑ lepsze planowanie zabudowy, skoordynowane pomiędzy gminami metropolii.

Przyjęcie SUMP nie oznacza jednak rewolucji w działaniach m.st. Warszawy, bowiem działania na rzecz zrównoważonego transportu są realizowane w stolicy konsekwentnie – i to od lat.

– Chcemy poprawić jakość naszego życia i sprawnie pokonywać drogę do pracy czy szkoły, dlatego wdrażamy idee zrównoważonej mobilności. Planujemy działania, które sprawią, że komunikacja zbiorowa będzie zdrowym, tanim, a przede wszystkim dostępnym sposobem przemieszczania – podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Materiał przygotowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Materiał przygotowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Rozwój czystego transportu publicznego to jedno z głównych zadań, jakie realizuje stolica we współpracy z podwarszawskimi gminami. Rada m.st. Warszawy przyjęła plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Dzięki niemu Warszawa oraz otaczające ją jednostki samorządu terytorialnego otrzymały długoterminową i spójną strategię mobilności. W planie uwzględniony został obszar całej metropolii warszawskiej – 70 gmin i 9 powiatów o łącznej powierzchni 6 tys. km kw., w których mieszka ponad 3 mln osób.

Pozostało 87% artykułu
Transport
Autobusy wodorowe wyjeżdząją na ulice polskich miast
Transport
Mieszkańców Krakowa czekają podwyżki biletów komunikacji miejskiej. Od kiedy?
Transport
Gdzie w Polsce uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską za darmo?
Transport
Uczniowie krakowskich podstawówek w wakacje jeżdżą za darmo
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Transport
Taksówkarze tracą licencje w związku z wyższymi wymaganiami