Jarocin gotowy na zmianę klimatu

Krystaliczna woda w kranach, racjonalne gospodarowanie jej zasobami, odzyskiwanie surowców z osadów ściekowych i inne pozytywne zmiany dla środowiska – takie efekty przyniósł nowatorski projekt zrealizowany przez władze Jarocina.

Publikacja: 27.09.2023 09:00

Pod płytą rynku wybudowano potężne zbiorniki retencjonujące wodę deszczową

Pod płytą rynku wybudowano potężne zbiorniki retencjonujące wodę deszczową

Foto: s. gruchalski/mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jarocin

Zakończony został projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin” – największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii samorządu tej miejscowości. Przez sześć lat gmina zainwestowała prawie 300 milionów złotych w ochronę środowiska i lepszą jakość życia mieszkańców.

Jak tłumaczą władze miasta, dzięki nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniom mogą one dostarczać mieszkańcom wodę bardzo dobrej jakości i racjonalnie gospodarować jej zasobami. Dodatkowo z osadów ściekowych produkowane są nawozy oraz energia elektryczna i cieplna.

– Celem była kompleksowa adaptacja do zmian klimatu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin – tłumaczy Marcin Jantas, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. – Na realizację tego ogromnego projektu o wartości prawie 300 mln zł PWiK sp. z o.o. w latach 2016–2023 pozyskał bezzwrotne dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości ponad 140 mln zł oraz 60 mln zł w formie pożyczki. Bez zaangażowania i decyzji podejmowanych przez zarząd NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizacja tak ambitnego projektu nie byłaby możliwa – dodaje.

Pierwsza w Polsce

Wybudowany w Cielczy Zakład Odzysku Surowców to nowoczesna instalacja, która produkuje energię elektryczną i cieplną. Wytwarzać będzie dwa nawozy: odzyskany fosfor – fosforawit i nawóz mineralny – mineralwit. To pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z czterech w Europie. Przyjazna środowisku technologia odzyskiwania fosforu z osadów pościekowych powstała w Kanadzie.

– Nie ma takiej instalacji w Europie na wschód od Amsterdamu – podkreśla burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Instalacja hydrolizy termicznej zwiększającej ilość produkowanego biogazu w komorach fermentacyjnych

Instalacja hydrolizy termicznej zwiększającej ilość produkowanego biogazu w komorach fermentacyjnych

mat. pras.

Pozyskiwany produkt – fosforawit – wykorzystywany jest do nawożenia terenów zielonych. Jest to fosfor w formie odpornej na nagłe opady, stopniowo uwalniający się do gleby wraz z rozwojem systemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin.

Budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków to jeden z trzech etapów modernizacji oczyszczalni. Natomiast unowocześnienie i rozbudowa ciągu przetwarzania osadów ściekowych w zakresie m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej pozwala spółce uzyskać organiczny nawóz mineralny – mineralwit.

Zastosowany system hydrolizy – podgrzewania osadów ściekowych do temperatury 160 stopni C – powoduje uwolnienie substancji odżywczych dla mikroorganizmów produkujących metan. Jest on spalany w silnikach kogeneracyjnych, dzięki czemu powstaje energia, zapewniająca firmie 60-procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i 100-procentowe na energię cieplną. Wybudowano także stację uzdatniania wody w Stefanowie z technologią odwróconej osmozy, przez co dostarczana mieszkańcom woda ma lepsze parametry jakościowe.

Wodne oszczędności

– Dzięki tym inwestycjom odpady powstające na oczyszczalni ścieków (osady ściekowe, struwit) stały się surowcem wtórnym, które są wykorzystywane w procesach produkcji – dodaje Elżbieta Kostka z PWIK, kierownik Jednostki Realizującej Projekt. – Z osadów ściekowych wytwarzany jest biogaz służący jako biopaliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz substancje nawozowe, czyli fosfor oraz nawóz organiczny.

Spółka wykorzystuje również dodatkowo uzdatniony oczyszczony strumień ścieków jako wodę technologiczną oraz do podlewania terenów zielonych. Oczyszczone ścieki zamiast trafiać do rzeki, a docelowo do Morza Bałtyckiego, są wykorzystywane jako swoisty nawóz w płynie zasilający rośliny rosnące na terenie oczyszczalni.

– Docelowo oczekuję od spółki realizacji projektu wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania terenów zielonych miasta, w pierwszym etapie do nawodnienia zieleni znajdującej się w parku Radolińskich – mówi burmistrz Pawlicki. – Pozwoli to zaoszczędzić zasoby wód podziemnych. W dodatku taka woda, z uwagi na zwiększoną zawartość azotu i fosforu, będzie korzystniej wpływać na wegetację roślin niż woda źródlana.

Energia i nawozy

Zrewitalizowano też centrum Jarocina. W śródmieściu i na osiedlu Kopernika zredukowano straty wody i zapewniono dostarczanie jej mieszkańcom pod odpowiednim ciśnieniem. Kanalizację ogólnospławną rozdzielono na kanał sanitarny i deszczowy. Ograniczono przenikanie ścieków do gruntu i wnikanie wód gruntowych do kanalizacji. Pod płytą rynku wybudowano potężne zbiorniki retencjonujące wodę deszczową. Pozwala to dobrze gospodarować wodami opadowymi, co jest bardzo ważne w kontekście zmian klimatycznych i coraz częstszych susz.

– To był największy projekt inwestycyjny w historii jarocińskiego samorządu – mówi burmistrz Pawlicki. – Ogromna skala przedsięwzięcia stanowiła dla nas duże wyzwanie. Efekty zrealizowanych inwestycji są imponujące, a dzięki odważnym decyzjom gmina Jarocin po raz kolejny jest ekologicznym liderem. Prawie siedem lat temu miałem marzenie, które udało się zrealizować. Chciałem, aby w naszej gminie powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Po zrealizowaniu projektu oczyszczalnia w Cielczy stała się Zakładem Odzysku Surowców, w którym produkowane są: energia elektryczna i cieplna oraz nawozy mineralne. Jestem dumny z efektów ciężkiej pracy bardzo wielu ludzi, którzy spowodowali, że moje marzenie o nowoczesnym, ekologicznym Jarocinie w zakresie gospodarki ściekowej stało się rzeczywistością.

Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jarocin

Wybudowany w Cielczy Zakład Odzysku Surowców to nowoczesna instalacja, która produkuje energię elekt

Wybudowany w Cielczy Zakład Odzysku Surowców to nowoczesna instalacja, która produkuje energię elektryczną i cieplną.

mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jarocin

Zakończony został projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin” – największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii samorządu tej miejscowości. Przez sześć lat gmina zainwestowała prawie 300 milionów złotych w ochronę środowiska i lepszą jakość życia mieszkańców.

Pozostało 93% artykułu
Inwestycje
Na majówkę nad morzem dojedziemy w korkach
Inwestycje
Najlepsze samorządowe inwestycje dwóch dekad Polski w Unii Europejskiej
Inwestycje
Lokalne inwestycje finansowane z funduszy UE. "Nie mamy powodów do kompleksów"
Inwestycje
Wznowiono budowy dróg. Wiemy, w których regionach inwestycje będą największe
Inwestycje
Kraków rewitalizuje forty. Zyskują nowe, czasem zaskakujące funkcje