Muzeum Pamięci Sybiru z nagrodą Rady Europy

Muzeum Pamięci Sybiru najlepszą placówką muzealną w Europie! Białostocka placówka – w końcówce ubiegłego roku – otrzymała Nagrodę Muzealną Rady Europy 2024. Muzeum zostało wybrane spośród kilkudziesięciu innych przez Komisję Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To fantastyczne docenienie roli i znaczenia muzeum w Europie.

Publikacja: 25.03.2024 09:00

Prezydent Tadeusz Truskolaski zaplanował muzeum jako instytucję na światowym poziomie

Prezydent Tadeusz Truskolaski zaplanował muzeum jako instytucję na światowym poziomie

Foto: mat. pras.

Tekst przygotowany przez Urząd Miejski w BIałymstoku

Przyznawana pod patronatem Rady Europy Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich. Jest przyznawana przez Europejskie Forum Muzeów (EMF) od 1977 r. Jej celem jest docenienie najważniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach. W uzasadnieniu do nagrody dla Muzeum Pamięci Sybiru przedstawiciel Komitetu Nagrody Muzealnej Constantinos Efstathiou napisał, że muzeum „przekazuje silną narrację o deportacji, redukując materiał badawczy do tego, co niezbędne, pracując z silnymi obrazami przestrzennymi, które oddają głos wybranym autentycznym obiektom. Umiejętność przekazywania historii, jaką posiada muzeum, poprzez warsztaty, wydarzenia, media, publikacje i nowe formaty, jest imponująca i przybliża ją szerokiemu gronu odbiorców”.

– Gdy podjęliśmy decyzję o stworzeniu muzeum, marzyłem o tym, aby była to instytucja na europejskim, a nawet światowym poziomie. Dziś jestem dumny z tego, co reprezentuje i jaką działalność prowadzi Muzeum Pamięci Sybiru – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Białostockie muzeum zostało zgłoszone do nagrody z inicjatywy posła Krzysztofa Truskolaskiego.

– To nasz wspólny sukces. Jestem członkiem Rady Europy od blisko ośmiu lat. Kosztowało nas to na forum Rady sporo pracy i wysiłku, ale było warto – przekonuje poseł Krzysztof Truskolaski.

Muzeum upamiętnia wszystkie ofiary terroru caratu i ZSRR

Muzeum upamiętnia wszystkie ofiary terroru caratu i ZSRR

Jan Szewczyk

Muzeum Pamięci Sybiru jest placówką, której głównym zadaniem jest upamiętnianie, badanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o losach osób zesłanych na Syberię. Jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI w. aż do połowy XX w. byli niewoleni i zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego, jak też tym, którzy podążali tam dobrowolnie. Opowiada historie jeńców, więźniów, zesłańców i deportowanych. Stworzone przez miasto Białystok muzeum zostało oficjalnie otwarte 17 września 2021 r., w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Placówka prowadzi także działalność naukową.

Nagrodą Muzealną Rady Europy wyróżniane są muzea, które wnoszą znaczący wkład w zrozumienie europejskiego dziedzictwa kulturowego, promowanie poszanowania praw człowieka i demokracji, łączenie kultur, pokonywanie granic społecznych i politycznych, poszerzanie wiedzy zwiedzających oraz zgłębianie idei obywatelstwa demokratycznego.

Tekst przygotowany przez Urząd Miejski w BIałymstoku

Tekst przygotowany przez Urząd Miejski w BIałymstoku

Przyznawana pod patronatem Rady Europy Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich. Jest przyznawana przez Europejskie Forum Muzeów (EMF) od 1977 r. Jej celem jest docenienie najważniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach. W uzasadnieniu do nagrody dla Muzeum Pamięci Sybiru przedstawiciel Komitetu Nagrody Muzealnej Constantinos Efstathiou napisał, że muzeum „przekazuje silną narrację o deportacji, redukując materiał badawczy do tego, co niezbędne, pracując z silnymi obrazami przestrzennymi, które oddają głos wybranym autentycznym obiektom. Umiejętność przekazywania historii, jaką posiada muzeum, poprzez warsztaty, wydarzenia, media, publikacje i nowe formaty, jest imponująca i przybliża ją szerokiemu gronu odbiorców”.

Warto zobaczyć
Jednonogi maszeruje w czasie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Warto zobaczyć
Prace Banksy’ego na Kazimierzu. Wystawa z miejską ścieżką dźwiękową
Warto zobaczyć
Miejskie meble – fantazyjne czy zwyczajne?
Warto zobaczyć
Obrazy przeszłości i współczesności. Spektakularne wystawy w polskich miastach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Warto zobaczyć
Najciekawsze szlaki spacerowe w Warszawie