Dolny Śląsk z 5,8 mln zł na wsparcie kultury i turystyki

Do 15 grudnia organizacje pozarządowe zainteresowane dofinansowaniem działań kulturalnych i turystycznych mogą składać wnioski w uproszczonej formule konkursowej.

Publikacja: 19.11.2023 21:00

Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju jest najstarszym polskim festiwalem muzycznym

Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju jest najstarszym polskim festiwalem muzycznym

Foto: Szymon Korzuch

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk wprowadził ułatwienia w organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych (NGO). Konkursy ofert realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie będą organizowane poprzez nabór elektroniczny. Co więcej, składane w ten sposób wnioski nie będą wymagały podpisu ani innych czynności – jak było do tej pory.

Generator pomoże

– Podjęliśmy decyzję o uproszczeniu procedury konkursowej poprzez zastosowanie elektronicznego generatora ofert we wszystkich urzędowych konkursach. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko błędów formalnych, bo generator m.in. pilnuje poprawności wyliczeń, limitów w ogłoszeniu konkursowym czy terminów realizacji zadania. To ukłon w stronę przyszłych beneficjentów – zwraca uwagę Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Nowością jest również to, że oferty składane przez generator nie wymagają podpisu elektronicznego, drukowania ani żadnej dodatkowej wysyłki. Wystarczy po prostu zalogować się do konta organizacji, wybrać odpowiedni konkurs, wypełnić formularz i kliknąć „złóż ofertę”. To ułatwienie dla organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że te rozwiązania przyczynią się do zwiększenia liczby ocenianych merytorycznie ofert, a długofalowo zwiększą konkurencję i podniosą jakość realizowanych zadań – podkreśla Cezary Przybylski.

Generator ofert znajduje się pod adresem: dolnoslaskie.engo.org.pl. Założenie konta jest intuicyjne i wymaga podania podstawowych danych organizacji. Ważne: dane muszą być zgodne z danymi rejestrowymi – w przypadku większości organizacji będzie to KRS czy ewidencje powiatowe.

W zakładce „Konkursy” odnaleźć można otwarte już nabory, a także informacje o tych dopiero planowanych. Po wybraniu konkursu i opcji „złóż ofertę” generator prowadzi poprzez poszczególne pola formularza. Wskazuje także, czy zostały wypełnione wszystkie te, które są wymagane (wtedy dana część oferty podświetlona jest na zielono). Jeśli jakieś pola pozostały puste, nie dokonano skreśleń lub nie zgadzają się sumy w kosztorysie, generator podświetli te miejsca na czerwono.

Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny 2023 – trzy dni ze współczesną sztuką cyrkową

Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny 2023 – trzy dni ze współczesną sztuką cyrkową

Szymon Aleksandrowicz

To samo dotyczy załączników – generator nie pozwoli złożyć wniosku, jeśli do oferty nie dołączono tych, które są wskazane jako obligatoryjne. W przypadku załączników fakultatywnych trzeba będzie wybrać opcję „nie dotyczy”.

Poszczególne części formularza można wypełniać w dowolnej kolejności. Wprowadzone informacje zapisują się jako wersja robocza. Ofertę można więc wypełniać w dogodnym dla siebie czasie – od razu całą lub partiami.

Odpowiedź na potrzeby

Uproszczenie procedur konkursowych jest odpowiedzią na postulaty organizacji pozarządowych aplikujących po wsparcie do urzędu. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie dotyczą cyfryzacji konkursów.

– Są również środowiska, dla których elektroniczna forma wniosku jest nowością i które potrzebują więcej czasu, aby się z nią oswoić. W wydziałach urzędu, które dostrzegają taką potrzebę, dopuszczalna jest tradycyjna, papierowa forma składania wniosków. Informacja o takiej możliwości jest każdorazowo określana w ogłoszeniu o konkursie. W tej formie nie ma jednak wsparcia systemu w zakresie weryfikacji większości wymogów formalnych w ofercie – tak jak ma to miejsce w generatorze. Wymagane są również podpisy zarówno na ofercie, jak i na wszystkich załącznikach. Ryzyko wystąpienia błędów formalnych w wersji papierowej jest po prostu większe – tłumaczy Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Dlatego mimo możliwości składania ofert w formie papierowej w wybranych konkursach zachęcamy organizacje pozarządowe do skorzystania z generatora. To proste i intuicyjne narzędzie, ze świetnym wsparciem technicznym i bardzo dokładnie opracowanymi filmami instruktażowymi. Pracownicy urzędu marszałkowskiego służą również pomocą w razie ewentualnych problemów technicznych – dodaje.

Krzysztof Maj podkreśla, że z generatora warto skorzystać szczególnie dlatego, że w wydziałach Kultury oraz Turystyki zostały właśnie ogłoszone nowe konkursy. – Ich łączna wartość przekracza 5,8 mln zł. Szkoda byłoby odpaść formalnie i nie mieć szansy na ocenę swojego pomysłu – podkreśla.

Nabory wniosków tych konkursach prowadzone są tylko w formie elektronicznej, potrwają do 15 grudnia. W konkursach nie ma limitu wartości zadania, wymagany jest wkład własny na poziomie 10 proc. całkowitej wartości zadania, a jedna organizacja może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie.

Ponad 4 mln zł na kulturę

Do Wydziału Kultury zgłaszać można pomysły na projekty zarówno jednoroczne, na 2024 r., jak i wieloletnie (2024–2026). Do wyboru są cztery zadania:

- interwencje artystyczne – celem jest m.in. upowszechnianie i poprawa dostępności kultury oraz likwidowanie tzw. białych plam na kulturalnej mapie regionu, a także działania podnoszące jakość oferty kulturalnej dla małych miejscowości i turystów odwiedzających Dolny Śląsk;

- #MojeDolnośląskie – to kategoria dla przedsięwzięć, które m.in. mają popularyzować wiedzę o regionie, wzmacniać, pielęgnować oraz eksplorować tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska;

- festiwale – przeznaczone są dla wydarzeń o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, sprzyjających wzrostowi uczestnictwa w kulturze, międzynarodowej wymianie artystycznej, podnoszących jakość oferty kulturalnej i oferty spędzenia czasu wolnego w regionie oraz posiadających wysoki potencjał promocyjny;

- „Z kulturą na Ty” – to zadanie ukierunkowane na edukację kulturalną i projekty o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych; jego celem jest rozwój kreatywności, percepcji twórczej uczestników, podnoszenie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w kulturze oraz wspieranie talentów osób w rożnym wieku.

Wycieczka rowerowa z cyklu „Łączą nas góry”

Wycieczka rowerowa z cyklu „Łączą nas góry”

Fundacja Ładne Historie

Łącznie na konkurs przeznaczono prawie 4,2 mln zł, z czego 2 mln zł zostaną przeznaczone na dotacje do projektów jednorocznych, a pozostała kwota – na projekty wieloletnie.

W poprzednich latach wsparcie uzyskały m.in.: 78. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju (organizowany przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju), Slot Art Festival 2023, jeden z największych festiwali kultury alternatywnej w Polsce (Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych), Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny 2023 (Fundacja OFCA), 12. Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski (Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”) czy Letnie Kino na Kocach 2023 w Świdnicy (Fundacja Ładne Historie).

1,7 mln zł na turystykę

Konkurs pilotowany przez Wydział Turystyki obejmuje projekty jednoroczne, których celem jest promocja, rozwój i wzrost konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. Budżet konkursu to 1,7 mln zł.

Zadania zostały podzielone na sześć kategorii:

- #MojeDolnośląskie – celem jest definiowanie dolnośląskości poprzez poznanie, odkrywanie i eksplorowanie najbliższego otoczenia, jego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego;

- odkryj Dolny Śląsk – dla zadań, które w oryginalny i innowacyjny sposób będą promować turystykę oraz inspirować i zachęcać do odkrywania mniej znanych miejsc w regionie;

- rozwój branży turystycznej – ma na celu profesjonalizację pracowników branży turystycznej i podnoszenie jakości usług turystycznych oraz nawiązywanie współpracy między różnymi podmiotami z sektora;

- szlaki turystyczne – przeznaczone są dla organizacji, które chcą tworzyć, modernizować lub zwiększać dostępność szlaków turystycznych dla osób o szczególnych potrzebach;

- turystyka społeczna – to nowe zadanie konkursowe, które obejmuje projekty służące upowszechnianiu i rozwojowi turystyki społecznej w regionie;

- Święto Województwa Dolnośląskiego – zadanie ukierunkowane na wydarzenia turystyczne, które odbędą się w październiku 2024 r., specjalnie z okazji święta regionu.

W ubiegłych latach wsparcie uzyskały m.in.: Weekend z Przewodnikiem (Studenckie Koło Przewodników Sudeckich), Dziedzictwo na MAXA! Odkrywamy dolnośląskie zabytki UNESCO (Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau – Wrocław) czy międzypokoleniowy turniej turystyczny (Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości).

Szczegółowe zasady konkursów i realizacji zadań podane są w ogłoszeniach na stronach Wydziału Kultury oraz Wydziału Turystyki.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk wprowadził ułatwienia w organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych (NGO). Konkursy ofert realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie będą organizowane poprzez nabór elektroniczny. Co więcej, składane w ten sposób wnioski nie będą wymagały podpisu ani innych czynności – jak było do tej pory.

Pozostało 94% artykułu
Kultura
Samorządy gospodarzem większości muzeów. Ilu Polaków zwiedza muzea?
Kultura
Na PGE Narodowym, na Mazurach i w klubach. Jakie koncerty czekają nas w 2024 r.?
Kultura
Szczecin: Mieszkańcy zdecydują o przyszłości kina Pionier 1907
Kultura
Burza wokół festiwalu Audioriver w Łodzi. Hanna Zdanowska mówi: Nie zgadzam się
Kultura
Zwycięzcy Eurowizji na Open'er Festival. Jakie inne gwiazdy zobaczymy w Polsce?