285,5 mln zł dla firm z regionu

Kwota ta trafi do świętokrzyskiego biznesu w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń.

Publikacja: 30.07.2017 22:30

Przedsiębiorcy z Kielecczyzny zyskali nowe możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych

Przedsiębiorcy z Kielecczyzny zyskali nowe możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych

Foto: shutterstock

Tak zakłada zawarta już umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), która jest jednocześnie ostatnią, 15., umową z serii tego typu porozumień między BGK a władzami województw.

Wszystkie 15 umów, których stroną jest BGK (16. województwo, śląskie, jako jedyne zdecydowało się na współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym), dotyczy zwrotnej pomocy finansowej dla firm zapewnianej głównie z regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014–2020 i w zdecydowanie mniejszej części z krajowych środków prywatnych. Okres realizacji wszystkich tych przedsięwzięć potrwa do 31 grudnia 2023 r.

W przypadku Świętokrzyskiego chodzi o 285,5 mln zł, w tym wkład europejski z RPO (zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS) to 242,7 mln zł, a wkład własny pośredników finansowych, których wyłoni BGK, to 42,8 mln zł. Pośrednikami będą, analogicznie do okresu 2007–2013, instytucje finansowe takie jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze.

Model wsparcia z BGK jako menedżera funduszu funduszy, któremu władze regionu powierzają w zarząd pieniądze z programu regionalnego, jest znany z poprzedniego okresu programowania z inicjatywy JEREMIE. Teraz, w okresie 2014–2020, tylko w przypadku czterech województw (łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie) formalnie nazwano taki mechanizm pomocy dla mikro, małych i średnich firm JEREMIE 2. W pozostałych regionach, w tym w świętokrzyskim, pomoc ta nie funkcjonuje pod tą nazwą, choć formy wsparcia pieniędzmi zwrotnymi z RPO dla firm są analogiczne. Są to: pożyczki, poręczenia bądź wejścia kapitałowe.

W przypadku Świętokrzyskiego chodzi o dwie pierwsze formy pomocy, a niezależnie od nazewnictwa najważniejsza jest sama pomoc i jej cel. W Świętokrzyskiem chodzi o działanie 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP” programu regionalnego finansowanego z EFRR oraz działanie 10.04.01 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych” finansowane z EFS. Co najważniejsze, umowa między BGK a samorządem województwa przewiduje wsparcie rozwoju 1 924 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 449 nowych firm, co ma się przyczynić do zmniejszenia bezrobocia w regionie.

Jak informuje Katarzyna Borowiecka z BGK, aktualnie trwają prace nad dokumentacją przetargową oraz polityką produktową. Bank planuje ogłosić przetargi na wybór pośredników finansowych na jesieni (ma to nastąpić już we wrześniu). W efekcie środki dla przedsiębiorców mają być dostępne na początku 2018 r. (w pierwszej kolejności dostępne będą produkty pożyczkowe).

Tak zakłada zawarta już umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), która jest jednocześnie ostatnią, 15., umową z serii tego typu porozumień między BGK a władzami województw.

Wszystkie 15 umów, których stroną jest BGK (16. województwo, śląskie, jako jedyne zdecydowało się na współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym), dotyczy zwrotnej pomocy finansowej dla firm zapewnianej głównie z regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014–2020 i w zdecydowanie mniejszej części z krajowych środków prywatnych. Okres realizacji wszystkich tych przedsięwzięć potrwa do 31 grudnia 2023 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży