Samorządowcy m.in. zwrócili uwagę, że projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe, procedowany jako projekt poselski, w rzeczywistości powstał w ministerstwie edukacji. – Edytowalna wersja druku sejmowego zawierającego przedmiotowy projekt zawiera metadane wyraźnie wskazujące, że ten „poselski” projekt powstał w resorcie edukacji – mówił Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Zmiany w przepisach ustawy Prawo oświatowe (nazwane lex Czarnek 2.0), stały się tematem posiedzenia KWRiST, choć początkowo nie było go w programie. Strona samorządowa podkreślała jednak, że zawarte w projekcie rozwiązania są bardzo istotne z punktu widzenia organów  prowadzących, czyli właśnie samorządów.

Obecny na posiedzeniu wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślał, że nie może wypowiadać się na temat projektu, który nie jest projektem rządowym, tylko poselskim. Przedstawiciele strony samorządowej ripostowali, że dokument poselski jest tylko z nazwy. Trafił do Sejmu w tej formie, ponieważ dzięki temu nie przechodzi pełnej ścieżki legislacyjnej, czyli np. nie musi być konsultowany z samorządami i organizacjami społecznymi.

Czytaj więcej

Samorządowcy rozmawiają z rządem o cenach energii i kłopotach z inwestycjami

Tematem, który również wzbudził wiele kontrowersji podczas posiedzenia, była informacja ministerstwa finansów nt. stawki VAT na energię elektryczną. W tym roku została ona obniżona przez rząd do poziomu 5 proc. Rozwiązanie to ma obowiązywać jednak tylko do końca 2022 r. Wiele wskazuje na to, że od stycznia 2023 r. nastąpi powrót do poprzedniej wysokości, czyli do 23 proc.

W praktyce oznacza to, że propozycje maksymalnych stawek za prąd, zawarte w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, należy powiększyć nie o 5 proc. VAT-u, ale o 23. W efekcie dla odbiorców indywidualnych maksymalna stawka wyniesie 845 zł brutto, dla przedsiębiorców 785 zł (ponieważ będą oni mogli odliczyć VAT). Zaś samorządy i podległe im instytucje (szkoły, szpitale, przedszkola) zapłacą 966 zł.

Podczas posiedzenia dyskutowano o możliwości utrzymania niższych stawek podatku VAT na prąd. Ostatecznie samorządowcy zaproponowali wprowadzenie do projektu ustawy określenia, że maksymalna stawka za prąd dla samorządów (785 za MWh) to kwota brutto, a nie netto. - Strona samorządowa przedstawi swoje argumenty senatorom i postara się przekonać ich do wniesienia odpowiedniej poprawki – mówi Grzegorz Kubalski.

Dyskusja pojawiła się również podczas opiniowania przez KWRiST przepisów wprowadzających system kaucyjny (projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach). – Wynikała ona z faktu, że na ostatniej prostej ministerstwo klimatu wprowadziło do projektu zmiany, które „rozszczelnią” ten system. Dojdzie do tego na poziomie małych gmin. Dlatego projekt ten, w obecnym kształcie, został oceniony negatywnie – informuje reprezentant ZPP.