Samorządowcy i komisja senacka o wyzwaniach dla klimatu

25 i 26 maja 2023 roku na zaproszenie marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w Zielonej Górze i w Krośnie Odrzańskim.

Publikacja: 29.05.2023 12:00

Musimy podjąć radykalne działania, by zahamować zmiany klimatyczne – podkreślali uczestnicy spotkani

Musimy podjąć radykalne działania, by zahamować zmiany klimatyczne – podkreślali uczestnicy spotkania. Na zdjęciu od lewej: przewodniczący lubuskiego Sejmiku Wacław Maciuszonek, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Wadim Tyszkiewicz, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz, wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senator Stanisław Gawłowski

Foto: mat.pras.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Udział samorządu w realizacji unijnej strategii Fit for 55 to temat pierwszego wyjazdowego posiedzenia Senatorów RP zorganizowanego w Zielonej Górze w czwartek, 25 maja 2023 r. Posiedzenie poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu senator Stanisław Gawłowski, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz senatorowie – członkowie obu komisji.

– Szanowni państwo, wyjazdowe posiedzenia komisji senackich są poświęcone nie tylko poznawaniu problemów regionalnych czy lokalnych, ale również propagowaniu sukcesów, którymi mogą chwalić się samorządy – przyznał przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz. I dodał: – Samorząd województwa lubuskiego takich sukcesów ma wiele, choćby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

– Niecałe dwa lata temu premier rządu Rzeczypospolitej Polski Mateusz Morawiecki na szczycie europejskim wyraził zgodę na pakiet aktów prawa europejskiego zwanych Fit for 55 w Polsce – przypominał przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu senator Stanisław Gawłowski. Podkreślił, że trwają już tylko dyskusje nad szczegółowymi zapisami.

– Tych 15 aktów prawa europejskiego bez udziału samorządu terytorialnego w Polsce nie da się osiągnąć. Także o tym chcemy z państwem porozmawiać. Od dekady budujemy zieloną krainę innowacyjnych, inteligentnych, nowoczesnych technologii, a nasze specjalizacje to właśnie zdrowie i jakość życia – przyznała Elżbieta Anna Polak.

– Trudno mówić o zdrowiu i jakości życia bez zielonej gospodarki, bez ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. I omijać temat katastrofy na Odrze. Wciąż nie ma planu ratunkowego dla Odry, mam nadzieję, że przekonamy rząd, by przyjął plan jak najszybciej, bo jak do tej pory nie ma ani środków finansowych, ani – tak jak obserwuję – woli rozwiązania tego tak istotnego problemu – dodała.

Posiedzenie komisji

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu pt. „Udział samorządu w realizacji unijnej strategii Fit for 55” otworzyła wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka.

– Musimy podjąć radykalne działania, by zahamować zmiany klimatyczne, można powiedzieć, że obecnie z punktu widzenia planety żyjemy na kredyt – przyznała Morawska-Stanecka. – Musimy podjąć wysiłek, abyśmy mogli przekazać naszą planetę następnym pokoleniom w stanie nie gorszym, niż ją otrzymaliśmy. Dlatego popieramy unijny Europejski Zielony Ład i wdrożenie pakietu Fit for 55. Wspólne europejskie działania są może nieidealną, ale obecnie jedyną możliwą odpowiedzią na problemy klimatyczne, które wszystkich nas dotykają. Sukces pakietu Fit for 55 w dużej mierze zależy od samorządów, które są kluczowym elementem w realizacji transformacji energetycznej – dodała.

Dzień obfitował w szereg wystąpień i przemówień, jako pierwszy głos zabrał dr Andrzej Węgrzyn, wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, który przedstawił „Idealny system energetyczny Polski w UE”.

– Przed nami bardzo dużo innowacji energetycznych – zaznaczył Andrzej Węgrzyn. – Widzimy na razie wiatraki i panele fotowoltaiczne, ale przed nami ta energetyka, której jeszcze nie widzimy. Energetyka, która jest alternatywą, która w zasadzie rodzi się na naszych oczach. Musimy mówić o energii jako całości: elektrycznej, cieplnej, chemicznej – dodał.

„Polski system elektroenergetyczny i jego dostosowanie do polityki energetycznej UE” – tak z kolei brzmiał tytuł wystąpienia Agnieszki Spirydowicz, prezes Zgorzelskiego Klastra Energii.

– Polska w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, typu Włochy, Hiszpania czy nawet Francja, ma przepotężne zużycie energii dla przemysłu i usług. W tej chwili wynosi ono ponad 64 proc. Firmy te muszą mieć dedykowane instalacje, instalacje odnawialne i tutaj pojawiły się tzw. klastry przemysłowe, które są w stanie taką energię dla naszego przemysłu, kraju zapewnić – mówiła Agnieszka Spirydowicz.

Na temat „Fit for 55: szanse i wyzwania na drodze do neutralności klimatycznej” opowiadał dr inż. Piotr Ziembicki z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przyznał on, iż energetyka odnawialna i efektywność energetyczna to obszary, które dotyczą budownictwa i to w szerokim tego słowa znaczeniu. – Począwszy od budownictwa mieszkalnego, poprzez budownictwo niemieszkalne, a skończywszy oczywiście na budynkach przemysłowych. Budynki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy – to są wszystko obiekty, które docelowo muszą być bardzo silnie zmienione i doprowadzone do stanu, w którym będą zeroemisyjne. To jest potężne wyzwanie także dla samorządów – wyliczał Ziembicki.

Zgromadzeni na sali goście mogli także posłuchać wystąpienia o funduszach europejskich dla regionu lubuskiego 2021–2027 przeznaczonych na środowisko i klimat.

– W nowej perspektywie Unia Europejska nałożyła na nas wymóg, że wszystkie środki europejskie, które są w dyspozycji danego regionu, powinny być w jednej trzeciej przeznaczane na cele środowiskowe – przypomniała Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. – W naszym regionie wynoszą one 185 mln euro. Region lubuski ma najmniejszą alokację w Polsce, aczkolwiek w przeliczeniu na mieszkańca wcale nie jesteśmy ostatni – przyznała.

Debata

Ostatnim punktem posiedzenia była debata, w której m.in. udział wzięli: Sławomir Kowal, założyciel Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności oraz Krajowej Izby Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii w Warszawie, Radosław Grech, prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej, Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– My jesteśmy takim regionem, który z punktu widzenia energetycznego jest regionem deficytowym – przyznał Radosław Grech. – My tę energię czerpiemy z zewnątrz. Nie mamy wielkich źródeł energetycznych, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Potrzebujemy czerpać energię z ościennych województw. Co z jednej strony staje się problemem, ale z drugiej – szansą, wyzwaniem.

Natomiast Sławomir Kowal przyznał, że „wszystko, co dziś usłyszeliśmy, jest niezbędne i potrzebne do rozwoju zielonej krainy”.

- Lubuskie dziś „oświeca” Warszawę - mówiła lubuska marszałkini. - Wczoraj miałam spotkanie z prezesem jednej z lubuskich, innowacyjnych firm, która w naszej stolicy właśnie wymienia oświetlenie na energooszczędne. Rocznie Warszawa zaoszczędzi na tym 31 mln zł. Warto więc korzystać z nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań lubuskich firm.

Pani marszałek zwróciła uwagę na istotne zadania, które samorządy mogą realizować bezkosztowo.

- Poprzez promowanie partnerstw energetycznych, klastrów energii i racjonalizację wykorzystania energii, co pokazałam na przykładzie Warszawy. Bardzo mocno zainwestowaliśmy w te działania. Z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, jeszcze z poprzedniej perspektywy, sfinansowaliśmy m.in. budowę Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Mamy gotowy przykład działań w partnerstwie z CEO, Uniwersytetem Zielonogórskim i firmami w zakresie zielonej transformacji. W nowej perspektywie będziemy promować konkretne działania w tym obszarze, ale realizowane w ramach partnerstw, bo wtedy jest wartość dodana - dodała lubuska marszałkini.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Udział samorządu w realizacji unijnej strategii Fit for 55 to temat pierwszego wyjazdowego posiedzenia Senatorów RP zorganizowanego w Zielonej Górze w czwartek, 25 maja 2023 r. Posiedzenie poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu senator Stanisław Gawłowski, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz senatorowie – członkowie obu komisji.

Pozostało 92% artykułu
Ekologia
Gdzie w polskich miastach można znaleźć ule? W parkach, biurowcach i... pralkach
Ekologia
Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Za duże koszty?
Ekologia
Władze Śląska nagradzają gminy za walkę o czyste powietrze
Ekologia
Spalarnie chcą uznać spalanie śmieci za recykling
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Ekologia
Miasta przyspieszyły zakupy „zielonych” autobusów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?