Miliony na kanalizację i ciepło

Lublinowi przybędzie 51 km kanalizacji sanitarnej, niemal 20 km sieci wodociągowej oraz 21 km sieci ciepłowniczej. Zmieni się sposób zarządzania wodociągami i ściekami.

Publikacja: 14.12.2017 22:00

W ramach planowanych inwestycji kolejną modernizację przejdzie oczyszczalnia Hajdów

W ramach planowanych inwestycji kolejną modernizację przejdzie oczyszczalnia Hajdów

Foto: materiały prasowe

To będzie jeden z największych do tej pory projektów związanych z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Lublinie, jaki będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pozwoli wyeliminować kolejne nieposiadające kanalizacji i wodociągu obszary miasta. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie ponad 3,4 tysiąca osób, ponad 750 mieszkańców do wodociągu.

Inwestycja będzie kosztować 267,2 mln zł, z czego 138,4 mln zł to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Do 2023 roku spółka planuje wybudować około 51 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 19,5 km wodociągu, ponadto zmodernizować 10 km sieci kanalizacji sanitarnej i prawie 1 km sieci wodociągowej. Budowa i modernizacja obejmie północne dzielnice Lublina (Sławin, Ponikwoda, Czechów), Śródmieście (m.in. ul. Żmigród, Bernardyńska i Dolna Panny Marii), Kalinowszczyznę oraz południowe dzielnice miasta (Rury, Wrotków, Zemborzyce).

W ramach przedsięwzięcia kolejną modernizację przejdzie oczyszczalnia ścieków Hajdów, m.in. w zakresie części technologicznej, zarządzania energią i osuszania osadu. Inwestycja wpłynie na poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, a co za tym idzie, na zmniejszenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Będzie miała też duże znaczenie dla mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z oczyszczalnią, bo spowoduje redukcję emisji przykrych zapachów oraz hałasu.

– Nowe rozwiązania wpłyną na poprawę niezawodności i pewności działania wielu urządzeń, zwiększą bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą uciążliwość funkcjonowania oczyszczalni – wylicza Magdalena Bożko, rzecznik prasowa MPWiK w Lublinie.

Sztuczna inteligencja i GIS

Trzecim, ważnym elementem inwestycji będzie wprowadzenie Centralnego Systemu Sterowania, który umożliwi sterowanie procesem produkcji wody we wszystkich eksploatowanych obiektach z jednego miejsca – Centralnej Dyspozytorni, która powstanie w stacji wodociągowej Zemborzycka. Spółka wyjaśnia, że wprowadzenie CSS ma na celu optymalizację procesu produkcji wody pod względem technologicznym i ekonomicznym, zwiększenie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów produkcji wody, zapewnienie pełnej kontroli urządzeń produkcji wody. Spółka dostosuje także obiekty produkcyjne do pracy w pełnej automatyce z możliwością lokalnego sterowania.

– Wprowadzimy także zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną poprzez modele matematyczne oraz powiązanie ich z systemem GIS, dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania, sprzętu i urządzeń – mówi Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK w Lublinie.

To kolejne już inwestycje MPWiK w zarządzaną przez nią sieć. W ciągu ostatnich siedmiu lat spółka łącznie ze środkami z UE zainwestowała ponad 579 mln zł w inwestycje odtworzeniowe, rozwojowe, zakup maszyn i urządzeń. W ramach tych projektów wybudowano i zmodernizowano łącznie 160,7 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w ponad 220 ulicach Lublina. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków Hajdów i stację wodociągową Zemborzycka.

Efektywniejsze ciepło

Kolejne środki na modernizację sieci ciepłowniczej zdobyło też Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC). Inwestycja obejmie łącznie 23 km strategicznych rurociągów wybudowanych w latach 1970–1990, zasilających w ciepło 10 dzielnic Lublina: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice i Hajdów-Zadębie.

– Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji, a tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik LPEC.

Przedsiębiorstwo będzie modernizować sieć na dwa sposoby. Po pierwsze, wymieni starą izolację na efektywniejszą izolację modułową z pianki poliuretanowej o znacznie niższym współczynniku przenikalności cieplnej (tam gdzie sieci mają dużą średnicę oraz biegną nad ziemią). Po drugie, wymieni stare rury na nowe preizolowane o znacznie wyższych parametrach izolacyjnych.

Koszt inwestycji to ponad 61 mln zł, z czego 35,6 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Z tego samego źródła przedsiębiorstwo pozyskało 24,4 mln zł na budowę 21 km nowej sieci ciepłowniczej na terenie dziewięciu dzielnic Lublina. Łączny koszt tej inwestycji to blisko 40 mln zł.

Dziś sieć zarządzana przez LPEC liczy około 450 km długości. W 65 procentach wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Ciepło do sieci LPEC dostarczają dwie elektrociepłownie: Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin.

To będzie jeden z największych do tej pory projektów związanych z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Lublinie, jaki będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pozwoli wyeliminować kolejne nieposiadające kanalizacji i wodociągu obszary miasta. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie ponad 3,4 tysiąca osób, ponad 750 mieszkańców do wodociągu.

Inwestycja będzie kosztować 267,2 mln zł, z czego 138,4 mln zł to środki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Do 2023 roku spółka planuje wybudować około 51 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 19,5 km wodociągu, ponadto zmodernizować 10 km sieci kanalizacji sanitarnej i prawie 1 km sieci wodociągowej. Budowa i modernizacja obejmie północne dzielnice Lublina (Sławin, Ponikwoda, Czechów), Śródmieście (m.in. ul. Żmigród, Bernardyńska i Dolna Panny Marii), Kalinowszczyznę oraz południowe dzielnice miasta (Rury, Wrotków, Zemborzyce).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej