Dodatkowe środki na drogi od Marszałków

Województwa wyraziły gotowość do przekazania dodatkowych środków na drogi w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystko po to by nie stracić tych pieniędzy.

Publikacja: 10.01.2023 15:04

Dodatkowe środki na drogi od Marszałków

Foto: GDDKiA

Zdaniem Związku Województw RP przez opóźnienia w przygotowaniu projektów dotyczących zarządzania zasobami wodnymi Polska może stracić część środków z PROW 2014-2020. Żeby do tego nie dopuścić marszałkowie wyrazili gotowość przyjęcia i kontraktacji tych środków na gminne drogi i inwestycje wod.-kan., dla których zabrakło pieniędzy z programu.

W stanowisku, które ZWRP przekazał premierowi oraz ministrowi rolnictwa marszałkowie wyrazili zaniepokojenie stanem przygotowań projektów planowanych do realizacji przez PGW Wody Polskie do realizacji w ramach działania „Zarzadzanie zasobami wodnymi” PROW 2014-2020.

Samorządowcy przytoczyli dane uzyskane od Wód Polskich, z których wynika, że na 196 projektów zgłoszonych do dofinansowania z tego działania, tylko 20 posiada dokumentację techniczną i jest gotowa do realizacji. Pozostałe 176 projektów nie posiada dokumentacji i odpowiednich zezwoleń i będzie gotowa do realizacji w grudniu 2023 roku.

W ocenie ZWRP „wskazany termin wydaje się nierealny do dotrzymania, a przede wszystkim budzi duże obawy co do możliwości zakontraktowania robót, ich realizacji i zakończenia przyjętych do dofinansowania projektów do 30 czerwca 2025 r.”

Samorządowcy zwrócili uwagę, że podjęto nawet działania włączające gminy do beneficjentów tego działania, jednak konkursy z udziałem samorządów miałyby się odbyć dopiero po zakończeniu kontraktacji środków z PGW Wody Polskie. W ocenie marszałków, biorąc pod uwagę informacje Wód Polskich, „realizacja tych założeń nie będzie możliwa”.

Dlatego Zarząd Związku Województw RP zaapelował do ministra rolnictwa „o pilne przeprowadzenie dogłębnej analizy możliwości realizacji operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach „Zarządzania zasobami wodnymi” i podjęcie natychmiastowych działań mogących przyczynić się do absorpcji tych środków lub ich realokacji na inne działania w ramach PROW 2014-2020”.

Jednocześnie marszałkowie wyrazili gotowość przyjęcia i szybkiej kontraktacji dodatkowych środków na realizację operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych zgłoszonych przez samorządy w ramach przeprowadzonych już naborów, dla których brakuje środków finansowych.

Transport
Nie ma zgody na plany poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady A4
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Transport
Kolej wyda 5 mld zł na zwiększenie liczby pociągów i skrócenie czasów podróży na Śląsku
Transport
Kuszenie wyborców wizją bezpłatnej komunikacji miejskiej. Czy to zadziała?
Materiał partnera
Dolny Śląsk inwestuje w kolejne nowe pociągi
Transport
Jaka będzie przyszłość kolei aglomeracyjnej w Małopolsce