Walczcie o utrzymanie budżetu

Ochrona tak ważnej dla Polski polityki spójności jest priorytetem także dla nas – mówi „Rz” Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów

Publikacja: 19.07.2011 10:41

Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów, w otoczeniu przedstawicieli polskiej delegacji na

Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów, w otoczeniu przedstawicieli polskiej delegacji na 91. posiedzenie plenarne Komitetu Regionów (Bruksela, 30 czerwca 2011 r.). Polskiej delegacji przewodniczył Marek Woźniak, marszałek wielkopolski (pierwszy po prawej od przewodniczącej)

Foto: Archiwum

Rz: Jak ocenia pani propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą budżetu na lata 2014 – 2020?

Mercedes Bresso: Jest całkiem dobra, jeśli chodzi o zawartość szczególnie dotyczącą polityki spójności. Zachowujemy trzyszczeblowe zarządzanie i tworzymy kategorię tzw. regionów przejściowych, które mimo przekroczenia 75 proc. średniego unijnego PKB, nadal będą mogły korzystać z pomocy. To rozwiązanie przydatne dla Polski, ale także dla regionów z Niemiec Wschodnich, Włoch czy Francji.

A skala budżetu?

Komisja Europejska zaproponowała, aby przeznaczyć nań 1,05 proc. dochodu narodowego brutto UE. Obawiałam się, że będzie bardziej ostrożna, bo wiadomo, że rządy państw chcą redukcji wydatków ze wspólnego budżetu. Ale budżet na tym poziomie popieramy i będziemy chcieli go utrzymać podczas negocjacji z unijną Radą Ministrów.

Dla Polski najważniejsze są środki z polityki spójności, bo jesteśmy ich największym odbiorcą...

Obrona polityki spójności jest także wielkim priorytetem dla Komitetu Regionów. Propozycja Komisji jest dobra, gdyż uznaje tę politykę za instrument wprowadzenia w życie Strategii Europa 2020 i utrzymuje jej autonomię we wspólnym budżecie.

A co sądzi pani o propozycji utworzenia nowego funduszu, z którego miałyby być finansowane duże europejskie projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe?

Ten pomysł oceniam ostrożnie. Jeśli zarządzanie będzie się odbywało na szczeblu europejskim, to efekty mogą być pozytywne. Z technicznego i politycznego punktu widzenia to jedyny sposób, aby dokonać niezbędnych inwestycji na dużą skalę w dziedzinie energii, transportu i zaawansowanej komunikacji. Problemem jest jednak włączenie takich projektów do strategii rozwoju regionalnego.

Szukając środków we wspólnym budżecie Komisja Europejska chce wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i przeniesienia 1 proc. VAT z budżetów krajowych...

Opowiadamy się za finansowaniem wspólnego budżetu z własnych źródeł, a nie ze składek państw członkowskich. Pomysł jest jak najbardziej sensowny.

Ale czy realny?

Opowiadamy się za finansowaniem wspólnego budżetu z własnych źródeł

Tak sądzę. Podatek od transakcji finansowych może stać się ważną częścią budżetu. Nie jest prawdą, że uderzyłby on w kraje, w których znajdują się centra finansowe, bo rynek finansowy jest globalny i nie należy do konkretnych państw.

Londyn ma jednak obawy w tym zakresie?

Trzeba je rozwiać podczas polskiej prezydencji, rozmawiając również z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, bo także on opowiada się za wprowadzeniem takiego podatku. Dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie odpowiedniego porozumienia pomiędzy USA, Europą oraz rynkiem szwajcarskim.

A czego jeszcze oczekuje pani po polskiej prezydencji w Radzie UE?

Przede wszystkim zamknięcia negocjacji w zakresie kształtu i budżetu polityki spójności. Jesteście dużym krajem bardzo nią zainteresowanym. Jeśli idzie o kwoty, powinniście starać się, aby propozycja KE została utrzymana, a może nawet zmieniona na plus. Będziecie wspierani przez Parlament Europejski i Komitet Regionów.

—rozmawiał w Brukseli

CV

Mercedes Bresso – przewodnicząca Komitetu Regionów, doktor nauk ekonomicznych i handlowych. Członkini rady regionu Piemont (w latach 2005 – 2010 jej przewodnicząca). W latach 2004 – 2005 posłanka do Parlamentu Europejskiego. W latach 1995 – 2004 przewodnicząca prowincji Turyn.

Jak ocenialiśmy gminy najskuteczniej wykorzystujące fundusze UE

W ubiegłym roku w przeciwieństwie do lat poprzednich braliśmy pod uwagę wyłącznie dane za 2009 r. Analogicznie postąpiliśmy w tegorocznym rankingu, analizując jedynie dane za 2010 r., który okazał się zresztą kluczowy, jeśli chodzi o zawieranie umów o dofinansowanie, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

W tym roku dokonaliśmy niewielkiej korekty dotyczącej punktacji rankingowej, a mianowicie przesunięcia 5 punktów. W ubiegłym roku jednostka samorządu terytorialnego mogła maksymalnie uzyskać 100 punktów. Z czego 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2009 r. dochodów z funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 50 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie (z ww. programów operacyjnych) zawartych w 2009 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz

5 pkt za liczbę tych umów. W tegorocznym rankingu jednostka samorządu terytorialnego nadal mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, z czego 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2010 r. dochodów z funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie (z ww. programów operacyjnych) zawartych w 2010 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz 10 proc. za liczbę tych umów. Samorządy, tak jak poprzednio, sklasyfikowaliśmy w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich i gmin wiejskich.     —osa

Zgromadzenie reprezentantów samorządów

Komitet Regionów to zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej.

Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia władz samorządowych i reprezentowanych przez nie społeczności w unijny proces decyzyjny oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki wywierających wpływ na regiony i miasta. Komitet Regionów może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Artur Osiecki

Rz: Jak ocenia pani propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą budżetu na lata 2014 – 2020?

Mercedes Bresso: Jest całkiem dobra, jeśli chodzi o zawartość szczególnie dotyczącą polityki spójności. Zachowujemy trzyszczeblowe zarządzanie i tworzymy kategorię tzw. regionów przejściowych, które mimo przekroczenia 75 proc. średniego unijnego PKB, nadal będą mogły korzystać z pomocy. To rozwiązanie przydatne dla Polski, ale także dla regionów z Niemiec Wschodnich, Włoch czy Francji.

Pozostało 91% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony