Jak ocenialiśmy samorządy pozyskujące dotacje z UE

W tym roku kapituła rankingu Europejski Samorząd zdecydowała o zmianie punktacji.

Publikacja: 24.11.2017 09:20

Jak ocenialiśmy samorządy pozyskujące dotacje z UE

Foto: Bloomberg

- Przypomnijmy w skrócie metodologię z poprzedniej perspektywy finansowej. W 2015 r. ranking powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013. W 2015 r. jednostka samorządu mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, w tym 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2014 r. dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie, zawartych w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz 10 pkt za liczbę tych umów.

- W rankingu w 2017 r. samorządy jak zawsze sklasyfikowaliśmy w trzech kategoriach:

I – miasta na prawach powiatu,

II – gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

III – gminy wiejskie.

Wykorzystaliśmy dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zestawienie powstało na podstawie informacji o przychodach z funduszy UE oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. I to pierwsza ważna zmiana. Wynikała ona z faktu, że w 2016 r. gminy mogły zawierać umowy o dofinansowanie z nowych programów krajowych („Infrastruktura i środowisko 2014–2020", „Wiedza edukacja rozwój", „Inteligentny rozwój", „Polska wschodnia", „Polska cyfrowa", „Pomoc techniczna"), jak i regionalnych. Tak jak zawsze w przypadku danych z Ministerstwa Rozwoju wzięliśmy pod uwagę jedynie wartość dofinansowania unijnego bez wkładu krajowego.

Analizując nowe umowy o dofinansowanie, tak jak w ostatnich sześciu latach braliśmy pod uwagę dane za ostatni rok, czyli tym razem 2016. Do wartości projektów braliśmy pod uwagę tylko dofinansowanie z umów zawieranych przez gminy (wyłączone zostały projekty na poziomie powiatów i województw, z których środki trafiają do kilku gmin). Analizując dane, uwzględniliśmy (już po raz szósty) dotacje pozyskane przez spółki komunalne, w których samorząd ma co najmniej 51 proc. udziałów.

Druga ważna zmiana nastąpiła w zasadach przyznawania punktów. Co prawda w 2016 r., tak jak i w 2015 r., gmina mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, ale zmieniły się wagi.

- W tegorocznej edycji samorządy otrzymywały:

70 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie zawartych w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

20 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2016 r. dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

10 pkt za liczbę projektów skierowanych do realizacji w 2016 r.

Zmiana ta miała na celu zmniejszenie premiowania w kolejnych latach samorządów, które, realizując tę samą wieloletnią, dotowaną inwestycję, wykazują ją stale w budżecie. ©?

- Przypomnijmy w skrócie metodologię z poprzedniej perspektywy finansowej. W 2015 r. ranking powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013. W 2015 r. jednostka samorządu mogła maksymalnie uzyskać 100 pkt, w tym 45 pkt za wartość wykazanych w budżecie za 2014 r. dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt za łączną wartość umów o dofinansowanie, zawartych w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz 10 pkt za liczbę tych umów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony