Dzięki środkom unijnym miasto inwestuje na potęgę. Trwa przebudowa drogi krajowej nr 1 znajdującej się w granicach administracyjnych Włocławka. To najkosztowniejsza inwestycja miejska ostatnich 20 lat. Jest realizowana w trzech etapach. Jej całkowita wartość to 285 mln zł. Ponad 108 mln zł pochodzi z programu „Infrastruktura i środowisko". – W tej chwili wydajemy na inwestycje ponad 200 mln zł, to rekordowa kwota w historii miasta. Dla porównania w 2006 r. było to niewiele ponad 30 mln zł. Mam świadomość tego, że takiego zastrzyku pieniędzy może w przyszłości nie być, dlatego moje działania są ukierunkowane przede wszystkim na inwestycje z udziałem pieniędzy z Brukseli – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka.

Za środki unijne (6,38 mln zł) i własne (prawie drugie tyle) miasto przebudowało też nadwiślańskie bulwary. Stały się one najczęściej odwiedzaną częścią Włocławka. Zbudowano tarasy widokowe, zainstalowano nowe oświetlenie. Jest też plac zabaw dla dzieci i parking. Finalnie mieszkańcy i turyści będą też mogli korzystać ze ścieżek spacerowych, rowerowych i małej gastronomii. Z wodą jest też związana inna inwestycja. Na Zalewie Włocławskim powstaje nowoczesna przystań wodna z bosmanatem. Projekt zakłada powstanie pola namiotowego i kempingu, sanitariatów, placu zabaw oraz hangaru i budynku gastronomicznego. Na nabrzeżu usytuowano stanowiska cumownicze dla statku spacerowego oraz łodzi i motorówek. Wartość inwestycji to 4,3 mln zł, z czego 2,5 mln zł to dotacja z UE.

Miasto nie zapomina też o przedsiębiorcach. Jedno ze sztandarowych przedsięwzięć to Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny. To prawie 40-hektarowy obszar inwestycyjny zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie koncernu Anwil. Tereny uzbrojono w niezbędną infrastrukturę techniczną do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojawiły się już pierwsze firmy zainteresowane inwestycjami w strefie. Będzie ona podzielona na obszary inwestycyjne pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach, m.in. w branży budowlano-magazynowej, chemicznej, metalowej, wdrażania know-how oraz usług specjalistycznych. Docelowo przewiduje się zlokalizowanie w niej 14 przedsiębiorstw i około 400 miejsc pracy.

Oferta dla firm obejmuje też Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Ma on stworzyć sprzyjające warunki do powstania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności. Młodzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie infrastrukturalne, marketingowe i doradczo-szkoleniowe. Będą też mogli uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. Instytucja gwarantuje darmowe usługi prawne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają dostęp do urządzeń biurowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych czy też pod potrzeby usługowe. Do inkubatora przyjmowane są firmy działające nie dłużej niż 12 miesięcy. Docelowo ma tam funkcjonować 20 firm, w tym 11 o charakterze innowacyjnym. Do 2015 r. utworzonych ma być 90 miejsc pracy. – Włocławek wykorzystał swoją szansę w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Rozwija się bardzo dynamicznie, zrobiliśmy milowy krok w rozwoju miasta – podsumowuje prezydent Pałucki.

—Artur Osiecki