Przykładowo we Włoszech i Japanii, samorządy generują ok. 75 proc. inwestycji sektora ogólnorządowego,  we Francji – 71 proc. W Polsce ten wskaźnik wynosi 60 proc., choć średnia dla nowych członków UE to 45 proc. O ile jednak w „starych" krajach UE pozostaje na stabilnym poziomie (ok. 55 proc.), o tyle w nowych systematycznie rośnie – z 38 proc. w 1999 r. do 48 proc. w 2010 r.

Wysokim wydatkom inwestycyjnym towarzyszy też wzrost długu, szczególnie po 2006 r. W latach 2007-2010 relacja długu sektora samorządowego do PKB w 15 krajach starej UE wzrosła z 4,6  do 5,2 proc., natomiast w nowych krajach członkowskich – z 1,8 do 2,8 proc. W Polsce w tym okresie nastąpił wzrost długu z 2,2 PKB do 3,9 proc. PKB.

W stosunku do swoich dochodów najbardziej zadłużone są samorządy w USA – aż 114 proc. Bardzo ważną rolę odgrywają też środki pożyczkowe w systemie finansów lokalnych Norwegii – 90 proc. długu wobec dochodów, Francji, Niemiec czy Belgii – po ok. 70 proc. W nowych krajach członkowskich, stosunek zadłużenia do dochodów jest niższy, ale rośnie bardzo szybko – w Polsce wzrósł z 9 proc. w 2000 r. do 28 proc. w 2010 r., na Węgrzech – z 9 do 40 proc. w Rumunii – z 7 do 26 proc.