Inwestycje, ekologia, bezpieczeństwo

Krasnystaw – I miejsce | Umiejętnie przyciąga inwestorów. Wspiera rodziny wielodzietne. Odnawia zabytkowe obiekty.

Publikacja: 15.07.2014 01:42

Jedną z inwestycji Krasnegostawu jest budowa zbiornika Lubańka

Jedną z inwestycji Krasnegostawu jest budowa zbiornika Lubańka

Foto: Krasnystaw

Krasnystaw okazał się w tym roku nie tylko najlepszą gminą wiejsko-miejską, ale zajął też pierwsze miejsce w rankingu „Innowacyjny samorząd".

Tegoroczny budżet gminy Miasto Krasnystaw to ponad 72,5 mln zł. Inwestycje mają pochłonąć ponad 26,3 mln zł.

– Inwestujemy w wiele różnych sfer miejskiego życia. Są to inwestycje o charakterze społecznym, ekologicznym, poprawiające bezpieczeństwo i infrastrukturę drogową – podkreśla Andrzej Jakubiec, burmistrz Krasnegostawu. Projekty są finansowane ze środków unijnych, krajowych oraz własnych.

Dwie najnowsze inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych to rewitalizacja zabytkowego, zdewastowanego dworku starościańskiego w Krasnymstawie oraz budowa zbiornika wodnego Lubańka.

Zabytkowy dwór ma być przystosowany do potrzeb Centrum Integracji Społecznej z klubem opiekuńczo-wychowawczym. Przebudowywane są także budynki gospodarcze, w których znajdzie siedzibę m.in. klub seniora.

– Rewitalizacja dworku poszerzy ofertę Dziennego Domu Pomocy Społecznej – mówi burmistrz.

Wartość projektu to ponad 7 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 wyniosło ok. 5,5 mln zł.

Na terenie Krasnegostawu powstał też (w ramach Programu Małej Retencji Województwa Lubelskiego) zbiornik Lubańka o pojemności ok. 80 tys. metrów sześc. Jak podkreśla Andrzej Jakubiec, realizacja tego projektu poprawia bezpieczeństwo powodziowe okolic miasta. Powstały dodatkowe tereny rekreacyjne, wybudowano także drogi. Wartość inwestycji to prawie 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 2,5 mln zł.

Miasto Krasnystaw dzięki unijnemu dofinansowaniu buduje zakład zagospodarowania odpadów w Wincentowie. W ramach projektu, wartego ponad 9 mln zł, zostanie też rozbudowane składowisko odpadów.

Kolejny projekt, o wartości ponad 7 mln zł, to energooszczędny, inteligentny system oświetlenia ulic. Inwestycja w 45 proc. jest dotowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 55 proc. to pożyczka.

Zmodernizowanych zostanie 1738 z 2155 punktów świetlnych. Dzięki temu roczne koszty utrzymania systemu oświetleniowego spadną o ok. 316 tys. zł; wydatki na energię elektryczną zmaleją o 27 proc., a na konserwację o ok. 60 tys. zł. Z szacunków wynika, że koszt energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie uliczne zmniejszy się ogółem o ok. 30 proc.

Krasnystaw poprawia także stan dróg. Tylko w 2014 r. zostaną zmodernizowane ulice: Piekarskiego, Kilińskiego, Niesieckiego, Gospodarcza, Rzeczna, Partyzantów, PCK. W sumie na poprawę infrastruktury drogowej w 2014 r. miasto przeznaczy ze swojego budżetu ok. 5 mln zł.

Do najcenniejszych inicjatyw krasnostawski samorząd zalicza bezpłatne przedszkola. Wszystkie zajęcia, także te dodatkowe, są finansowane z miejskiego budżetu. Wielodzietne rodziny mogą liczyć na dopłaty do wywozu śmieci.

– Wprowadziliśmy Kartę Dużej Rodziny 3 Plus. Rodziny wielodzietne korzystają z licznych zniżek na usługi – mówi Andrzej Jakubiec.

W Krasnymstawie działają Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów.

Z punktu widzenia inwestorów istotne jest, że miejski samorząd konsekwentnie uchwala plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych obszarów. Uchwalone plany obejmują 82,3 proc. terenów zurbanizowanych miasta. Przedsiębiorcy doceniają także niezmienne od lat stawki podatków. Samorząd współorganizuje odbywające się co roku w mieście Forum Gospodarcze, a burmistrz Krasnegostawu uczestniczy w cyklicznych spotkaniach konsultacyjnych z przedsiębiorcami.

W mieście działają OSM Krasnystaw i FTK (przemysł rolno-spożywczy), Cersanit, Przedsiębiorstwo Wdrażania Nowych Technologii Energoremont, produkujący opakowania Kartonex. Są też przedstawiciele branży metalowej, firmy WEMAX i Mazurek Metal.

Krasnystaw okazał się w tym roku nie tylko najlepszą gminą wiejsko-miejską, ale zajął też pierwsze miejsce w rankingu „Innowacyjny samorząd".

Tegoroczny budżet gminy Miasto Krasnystaw to ponad 72,5 mln zł. Inwestycje mają pochłonąć ponad 26,3 mln zł.

Pozostało 93% artykułu
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego