Wydarzenia te, organizowane były przez Instytut Rozwoju Miast we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i Miastem Wałbrzych. W kongresie wzięło udział 450 uczestników. Byli to przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Podczas dwóch pierwszych dni kongresu miały miejsce trzy sesje plenarne i 28 sesji równoległych, podczas których uczestnicy wysłuchali blisko 100 wystąpień poświęconych różnym aspektom procesu rewitalizacji.

W pierwszym dniu kongresu wręczone zostały nagrody w konkursie na najlepszą pracę doktorską / magisterską z zakresu rewitalizacji. IV Kongres Rewitalizacji Miast i XIV Kongres Miast Polskich objęte zostały patronatem medialnym Rzeczpospolitej Życie Regionów.