Wiadukt kolejowy w Częstochowie STRABAG przesunął w 26 godzin

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. podpisał z Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie umowę, której przedmiotem jest budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Korfantego a ul. Bugajską w Częstochowie. Wart blisko 60 mln zł kontrakt jest jednym z najważniejszych zadań drogowych realizowanych w ostatnich latach w Częstochowie.

Publikacja: 20.12.2023 09:00

Strabag - wiadukt

Strabag - wiadukt

Materiał partnera: STRABAG

Projekt zakłada przedłużeniem ul. Korfantego do ul. Bugajskiej. Wybudowany odcinek będzie stanowić alternatywne połączenie Częstochowy z Drogą Krajową nr 46 w kierunku Kielc. Inwestycja, która zgodnie z harmonogramem zakończy się jesienią 2024 r., obejmuje budowę drogi o długości 1,8 km, od skweru Lotników do ul. Bugajskiej, dwóch łącznic dwupasowych i dwukierunkowych o długości 197 m i 234 m oraz przebudowę Drogi Krajowej nr 46 na odcinku 345 m. Powstający odcinek drogi przecina ważną dwutorową linię kolejową nr. 61 relacji Częstochowa – Kielce. W celu bezkolizyjnego poprowadzenia ruchu samochodowego i kolejowego zaprojektowany został wiadukt kolejowy, którego realizacją zajął się oddział KK Budownictwo Inżynieryjne działające w obszarze Dyrekcji PH.

Zgodnie z założeniami pierwotnego projektu budowlanego, otrzymanego od Zamawiającego, wiadukt miał zostać wykonany w formie otwartej żelbetowej ramy dwuprzęsłowej. Technologia ta zakładała wykonanie połowy wiaduktu na jednym torze, który na okres trwania prac byłby wyłączony z ruchu. Następnie, po dopuszczeniu toru do ruchu, analogiczne prace wykonane byłyby na drugiej połowie wiaduktu, przy wyłączonym torze drugim. Ten sposób realizacji obiektu wiązał się z włączeniami i utrudnieniami na linii kolejowej, których czas oscylował w granicach 12 miesięcy.

Zespół budownictwa inżynieryjnego STRABAG, po zapoznaniu się z technicznymi i terenowymi warunkami na miejscu, zaproponował alternatywne rozwiązanie oraz zmianę technologii wykonania obiektu z „metody połówkowej” na metodę nasuwania całej konstrukcji wiaduktu. Koncepcja ta została dobrze przyjęta przez PKP PLK S.A. oraz Zamawiającego. Zmiana technologii pozwoliła na skrócenie ograniczeń w ruchu kolejowym z jednego roku do ok. 2 tygodni. Równie istotne było kilkumiesięczne skrócenie okresu realizacji całej inwestycji drogowej wykonywanej przez STRABAG.

W marcu 2023 r. opracowano projekt wykonawczy dostosowany do technologii nasuwania poprzecznego, który uzyskał akceptację Zamawiającego. W celu umożliwienia prowadzenia prac cała konstrukcja obiektu została wykonana na specjalnie przygotowanym miejscu, w odległości 68 m od docelowego miejsca posadowienia. Konstrukcję ramy wraz z izolacjami wykonano w okresie czerwiec - sierpień 2023 r.

W maju 2023 r. zespół STRABAG wykonujący zadanie przystąpił do budowy stanowiska startowego składającego się z dwóch żelbetowych torów ślizgowych. Konstrukcję ramy wykonano w okresie czerwiec - sierpień 2023 r. wraz z izolacjami. Jednocześnie z konstrukcją ramy wykonano prefabrykację 30 elementów konstrukcji toru ślizgowego o które zostały przygotowane do zabudowy w trakcie 2-tygodniowej przerwy w ruchu kolejowym.

4 września 2023 r. ruch pociągów na linii kolejowej został wstrzymany i rozpoczęły się roboty przygotowawcze polegające na przebudowie napowietrznej linii średniego napięcia oraz przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego, Równolegle trwały prace przy przebudowie sieci trakcyjnej oraz demontażu nawierzchni torowej na odcinku 200 m.

5 września 2023 r. rozpoczęto wykop pod konstrukcję torów ślizgowych, a następnie przystąpiono do rozbiórki nasypu kolejowego. Przygotowując miejsce pod konstrukcję wiaduktu w ciągu ok. 36 godzin usunięto w sumie 7293 m3 gruntu.

Jednocześnie, w miarę postępu robót ziemnych, trwał montaż prefabrykowanej części torów ślizgowych i tym samym możliwe było rozpoczęcie nasuwania konstrukcji niezależnie od ukończenia układania całości toru ślizgowego.

Całkowity ciężar konstrukcji ramy wynosił 2000 ton. Do przesuwania konstrukcji w początkowej fazie użyto 4-ch siłowników hydraulicznych o nośności 100 ton każdy. Następnie, po zejściu konstrukcji ze stanowiska startowego, była ona przesuwana z wykorzystaniem 2 siłowników. Prędkość przesuwania konstrukcji wahała się od 1,5 m/h do 2,7m/h.

Jest to niewątpliwie kolejna ciekawa operacja inżynierska realizowana w ostatnim czasie w STRABAG. Wśród innych tego typu operacji, których wspólnym mianownikiem jest przemieszczanie konstrukcji przy pomocy zestawu siłowników hydraulicznych, można wymienić choćby realizowaną niedawno operację podnoszenia zabytkowego mostu na Odrze w Krośnie Odrzańskim, czy lewarowanie na budowie biurowca Central Point zlokalizowanego nad skrzyżowaniem linii metra w Warszawie.

Materiał partnera: STRABAG

Materiał partnera: STRABAG

Projekt zakłada przedłużeniem ul. Korfantego do ul. Bugajskiej. Wybudowany odcinek będzie stanowić alternatywne połączenie Częstochowy z Drogą Krajową nr 46 w kierunku Kielc. Inwestycja, która zgodnie z harmonogramem zakończy się jesienią 2024 r., obejmuje budowę drogi o długości 1,8 km, od skweru Lotników do ul. Bugajskiej, dwóch łącznic dwupasowych i dwukierunkowych o długości 197 m i 234 m oraz przebudowę Drogi Krajowej nr 46 na odcinku 345 m. Powstający odcinek drogi przecina ważną dwutorową linię kolejową nr. 61 relacji Częstochowa – Kielce. W celu bezkolizyjnego poprowadzenia ruchu samochodowego i kolejowego zaprojektowany został wiadukt kolejowy, którego realizacją zajął się oddział KK Budownictwo Inżynieryjne działające w obszarze Dyrekcji PH.

Pozostało 82% artykułu
Transport
Czego oczekują pasażerowie komunikacji miejskiej? Nowe badanie
Transport
Przepisy nie pomagają samorządom, wraków w miastach przybywa
Transport
Zamiast taksówek, na postojach staną wszystkie auta
Transport
Bez polskiego prawa jazdy nie będą wozić pasażerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Transport
Strefa czystego transportu w Krakowie: będzie, ale później
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży