Zielone, malowniczo położone tereny gminy to magnes dla uciekających od miejskiego zgiełku mieszkańców okolicznych śląskich metropolii. Mimo że Bobrowniki są częścią przemysłowej aglomeracji, dużą część jej powierzchni zajmują lasy i obszary o dużym znaczeniu przyrodniczym. Nic dziwnego, że władze szanse rozwoju upatrują w stanie środowiska naturalnego. A sąsiedztwo Tarnowskich Gór, Katowic, Chorzowa, Sosnowca, Bytomia sprawia, że płuca, ale i serce Śląska (gmina znajduje się w centralnym punkcie regionu) stają się atrakcyjnym miejscem do osiedlania się m.in. dla młodych rodzin z dziećmi. Nic dziwnego, że intensywnie rozwija się tu budownictwo mieszkaniowe i to w zgodzie z naturą. I w tym duchu Bobrowniki się rozwijają – zrewitalizowano teren parku, podjęto się przebudowy amfiteatru w Rogoźniku, który mieści 3 tys. osób, wybudowano kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych, odnowiono plac zabaw i uliczne oświetlenie.

Licząca niemal 12 tys. mieszkańców gmina (8 proc. ludności powiatu będzińskiego) jest jedną z 41 jednostek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz częścią Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Wyróżnia się tym, że znajduje się w czołówce beneficjentów środków unijnych.

Ale Bobrowniki to również innowacje. Od 2017 r. samorząd udostępnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi elektroniczne, jak choćby możliwość oglądania transmisji z sesji Rady Gminy online czy system zdalnego odczytu wodomierzy.

W 2015 r. gmina opracowała – we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi – „Strategię Rozwoju do 2020 roku". Nazwano w niej także słabe strony, które stały się wyzwaniem dla samorządu. Chodzi m.in. o tranzytowy charakter regionu – przebiegają tu szlaki komunikacyjne, np. A1).