Władze Puław, wsłuchując się w oczekiwania mieszkańców, coraz więcej inwestują w poprawę komfortu życia w mieście.

Ten ok. 48-tysięczny ośrodek kojarzy się głównie z przemysłem ciężkim, ale ma też bogatą historię. Jest częścią trójkąta turystycznego Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów, przyciągając wieloma zabytkami, w tym przepięknym Pałacem Czartoryskich. Takie połączenie dla władz miasta niesie pewne zobowiązanie. – Szanując swoją historię i położenie, staramy się podnosić komfort życia mieszkańców, słuchając przy tym ich głosu – zaznacza Paweł Maj, prezydent miasta Puławy. – Budujące jest to, że mieszkańcy posiadają coraz większą wiedzę na temat samorządu i swoich praw. Nasze działania często oparte są na konsultacjach społecznych, aby mieszkańcy Puław mieli realny wpływ na kierunki i możliwości poprawy komfortu swojego życia – mówi. W naszym rankingu Puławy uzyskały wysoką pozycję m.in. dzięki dużej liczbie punktów właśnie w obszarze dbałości o kapitał społeczny oraz jakości zarządzania rozwojem.