Agencja uzasadnia to silną presję na wzrost zadłużenia miasta, co w połączeniu z pogorszeniem się wyników operacyjnych, w sposób negatywny wpłynie na wskaźnik pokrycia długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej).

Firch ostrzega, że ocena miasta może zostać obniżona, jeżeli wyniki operacyjne będą się nadal pogarszać, tj. nadwyżka operacyjna spadnie poniżej 10 proc. dochodów operacyjnych, W 2011r. zadłużenie Torunia wzrosło do 650 mln zł, tj. 90 proc. dochodów bieżących, do 2014 r. ma zwiększyć się zaś do 1 mld zł. Może to prowadzić do słabych wskaźników obsługi zadłużenia . By sytuacja miasta była dobra,  nadwyżka operacyjna powinna wynosić 12 proc.

Obecnie międzynarodowy rating Torunia utrzymuje się na poziomie BBB, a krajowy – na poziomie A.