Kontrole bez efektów

Samorządy słabo wywiązują się z obowiązku tzw. kontroli zarządczej – wynika z raportu NIK, do którego dotarła „Rz”

Publikacja: 07.12.2011 18:06

Kontrole bez efektów

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Kontrola zarządcza ma na celu m.in. zapewnienie, że dana gmina działa zgodnie z prawem, w sposób etyczny, oszczędny, wydajny, dostarcza wysokiej jakości usług publicznych, a swoje zasoby chroni przed oszustwami i korupcją.

NIK zbadała, czy samorządy prawidłowo realizują obowiązek, wynikający z ustawy i finansach publicznych, prowadzenia takiej kontroli i audytu wewnętrznego. Wyniki nie są zachwycające. Okazuje się, że w bardzo ograniczonym zakresie stosują wymagane standardy, przez co uzyskiwane z kontroli korzyści są minimalne.

Zaledwie 45 proc. badanych jednostek (do końca 2010 r.) uwzględniło w regulacjach wewnętrznych fakt prowadzenia kontroli zarządczej, 95 proc. nie przewiduje zarządzania ryzykiem, 60 proc. nie w ogóle lub tylko ogólnikowo wspomina o zasadach etyki, itp. Efekt jest taki, że np. mechanizmy kontroli zamówień publicznych (w 80 proc. gminach)nie chroniły w sposób odpowiedni przed ryzykami związanymi z nimi.

Władze lokalne tłumaczą się, że często brakuje im środków na efektywne zorganizowanie systemu zarządzania. Ale NIK podkreśla, że sytuacja w gminach świadczy także o niewystarczającej świadomości wśród wójtów (burmistrzów,

prezydentów) potencjalnych korzyści, płynących z funkcjonowania efektywnej kontroli zarządczej.

- Wyniki kontroli wskazują też na potrzebę ponownego rozważenia koncepcji całego systemu kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w samorządach. W aktualnym kształcie nie przynosi on bowiem oczekiwanych korzyści oraz przy obecnym podejściu nie daje takich szans w przyszłości – zauważa Miachał Thomas z gdańskiej delegatury NIK.

Kontrola zarządcza ma na celu m.in. zapewnienie, że dana gmina działa zgodnie z prawem, w sposób etyczny, oszczędny, wydajny, dostarcza wysokiej jakości usług publicznych, a swoje zasoby chroni przed oszustwami i korupcją.

NIK zbadała, czy samorządy prawidłowo realizują obowiązek, wynikający z ustawy i finansach publicznych, prowadzenia takiej kontroli i audytu wewnętrznego. Wyniki nie są zachwycające. Okazuje się, że w bardzo ograniczonym zakresie stosują wymagane standardy, przez co uzyskiwane z kontroli korzyści są minimalne.

Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów