Eksperci agencji podkreślają, że niższy rating miasta odzwierciedla pogarszające się wskaźniki zadłużania z powodu coraz słabszych wyników operacyjnych oraz rosnącego długu. Negatywna perspektywa oznacza, że zdaniem Fitch, te podstawowe wskaźniki mogą ulec dalszemu pogorszeniu m.in. w związku z wolniejszym tempem wzrostu gospodarki Polski, jak również wobec braku elastyczności po stronie wydatków operacyjnych, które są zdominowane przez sektor oświaty.