Agencja ratingowa Fitch spodziewa się obniżenia ocenia i zmian perspektyw dla sektora samorządowego w 2013 r.  – wynika  z raportu agencji poświęconego finansom jednostek lokalnych.

Ze względu na spodziewane spowolnienie gospodarcze, dochody samorządów mogą być niższe, a presja na wzrost wydatków bieżących wciąż jest silna. Fitch spodziewa się także wzrostu zadłużania miasta i gmin, ze względu na kontynuację dużych projektów infrastrukturalnych. W takiej sytuacji osłabić się mogą wskaźniki obsługi zadłużenia. Jednocześnie część samorządów, ze względu na zbliżanie się do limitów zadłużenia, może decydować się na inwestycji przez spółki, których dług nie jest zaliczany do długu sektora.

Nowym obciążeniem – zdaniem Fitch, dla budżetów gmin mogą stać się koszty gospodarki odpadami, które to zadanie przejmą samorządy w połowie roku. Zbiórka odpadów i unieszkodliwianie ich będą finansowane z tzw. opłaty śmieciowej od mieszkańców. W dłuższym okresie takie dodatkowe dochody i wydatki powinny się zbilansować, ale w pierwszym roku, lokalne budżety prawdopodobnie będą ponosić dodatkowe koszty. Wyzwaniem dla samorządów jest też system opieki zdrowotnej, bo to one od początku roku będą musiały albo spłacić długi szpitali albo je przekształcić w spółki prawa handlowego.

Fitch spodziewa się, że nakłady inwestycyjne samorządów wyniosą w tym roku ok. 40 mld zł, a w 2013 r.  36 mld zł, co stanowi odpowiednio 21 proc. i 19 proc. wydatków ogółem. Zadłużenie w latach 2012-2013 może wzrosnąć o ok. 9 proc. rocznie.