W swoje święto radni, burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast zwracają uwagę na największe bolączki, z którymi muszą się zmierzyć.

Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego - święto zostało ustanowione dla upamiętnienia daty pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Radość ze świętowania psują pustki w budżecie miasta i coraz więcej zadań zlecanych przez władze ogólnopolskie - mówi Bogusław Kośmider przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zachęca małe gminy do łączenia się w większe. W zamian, resort chce takim samorządom przyznawać większy udział w podziale podatku PIT.

Zdaniem Sławomira Wasilczuka - wójta gminy Korczew na Mazowszu, to krok w złym kierunku. Dzień wyborów samorządowych w 1990 roku, uważa się za narodziny polskiego samorządu. Polacy wybrali wtedy ponad 50 tysięcy radnych. Gminy uzyskały odrębne budżety i nieruchomości.