Rząd chce podsuwać miastom pomysły na rozwój

Celem krajowej polityki miejskiej, która wpłynie na rozwój miast, jest podniesienie w nich jakości życia. Projekt takiej polityki przedstawił resort infrastruktury i rozwoju.

Publikacja: 04.04.2014 09:58

Jak wskazuje Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju, strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

– Rozwój miast to coraz ważniejszy temat w Unii Europejskiej, która rozważa nawet przygotowanie tzw. agendy miejskiej – mówi Paweł Orłowski.

W krajach Unii 70 proc. obywateli mieszka w miastach – w Polsce 60 proc. Miasta odpowiadają za 70 proc. unijnego PKB. Koncentruje się w nich przemysł i rynek pracy, ale i rosną wyzwania w postaci zdegradowanych obszarów i skupisk tzw. wykluczenia społecznego.

– Realizując krajową politykę miejską (KPM), chcemy wykorzystać potencjał miast, starając się też wspomóc ich rozwój – podkreśla Orłowski.

Projekt KPM resort infrastruktury i rozwoju skierował właśnie do dyskusji z ministerstwami, instytucjami rządowymi, samorządami i ich organizacjami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Autorzy koncentrują się na dziesięciu głównych sferach. Są to: transport miejski, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, kształtowanie przestrzeni, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, zarządzanie obszarami miejskimi, demografia, partycypacja społeczna, rewitalizacja oraz ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Kształtując te sfery, resort chce doprowadzić do tego, aby polskie miasta były konkurencyjne, silne – czyli np. zdolne oprzeć się kryzysowi, zwarte (chodzi o zapobieżenie zjawisku ich przestrzennego rozlewania się), zrównoważone i żeby miały sprawne instytucje. Projekt podkreśla samodzielność samorządu terytorialnego i dlatego nie narzuca niczego władzom miast. Ministerialne propozycje powinny być traktowane przez miasta jako rządowa podpowiedź co do kierunku działań, zbiór zaleceń i preferowanych przedsięwzięć, które powinny podejmować samorządy.

Projekt zamieszczony na stronie ministerstwa to pierwsza robocza wersja, która powstała po półrocznej współpracy m.in. z samorządami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju traktuje go jako podstawę do dyskusji, w którą chce zaangażować nie tylko resorty, ale przede wszystkim miasta i ich związki, regiony i powiaty.

– Samorządy dobrze przyjęły projekt, bo po raz pierwszy rząd kompleksowo odnosi się do kwestii miejskich – ocenia Orłowski i dodaje, że w połowie roku resort planuje rozpocząć kolejny etap prac nad KPM: formalne konsultacje społeczne i międzyresortowe. Uzgodniony projekt ma trafić pod obrady rządu w III kwartale br. Po jego akceptacji dokument stanie się obowiązujący dla administracji rządowej, a dla samorządowej będzie wskazaniem, jak rozwijać miasta.

Krajowa polityka miejska ma być realizowana w latach 2014–2020, co zbiega się z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej. Jak podkreśla Orłowski, KPM nie jest jednak ani planem finansowym, ani elementem wdrażania systemu funduszy UE.

Jak wskazuje Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju, strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

– Rozwój miast to coraz ważniejszy temat w Unii Europejskiej, która rozważa nawet przygotowanie tzw. agendy miejskiej – mówi Paweł Orłowski.

Pozostało 86% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony