Rząd chce podsuwać miastom pomysły na rozwój

Celem krajowej polityki miejskiej, która wpłynie na rozwój miast, jest podniesienie w nich jakości życia. Projekt takiej polityki przedstawił resort infrastruktury i rozwoju.

Publikacja: 04.04.2014 09:58

Jak wskazuje Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju, strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

– Rozwój miast to coraz ważniejszy temat w Unii Europejskiej, która rozważa nawet przygotowanie tzw. agendy miejskiej – mówi Paweł Orłowski.

W krajach Unii 70 proc. obywateli mieszka w miastach – w Polsce 60 proc. Miasta odpowiadają za 70 proc. unijnego PKB. Koncentruje się w nich przemysł i rynek pracy, ale i rosną wyzwania w postaci zdegradowanych obszarów i skupisk tzw. wykluczenia społecznego.

– Realizując krajową politykę miejską (KPM), chcemy wykorzystać potencjał miast, starając się też wspomóc ich rozwój – podkreśla Orłowski.

Projekt KPM resort infrastruktury i rozwoju skierował właśnie do dyskusji z ministerstwami, instytucjami rządowymi, samorządami i ich organizacjami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Autorzy koncentrują się na dziesięciu głównych sferach. Są to: transport miejski, niskoemisyjność i efektywność energetyczna, kształtowanie przestrzeni, polityka inwestycyjna, rozwój gospodarczy, zarządzanie obszarami miejskimi, demografia, partycypacja społeczna, rewitalizacja oraz ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Kształtując te sfery, resort chce doprowadzić do tego, aby polskie miasta były konkurencyjne, silne – czyli np. zdolne oprzeć się kryzysowi, zwarte (chodzi o zapobieżenie zjawisku ich przestrzennego rozlewania się), zrównoważone i żeby miały sprawne instytucje. Projekt podkreśla samodzielność samorządu terytorialnego i dlatego nie narzuca niczego władzom miast. Ministerialne propozycje powinny być traktowane przez miasta jako rządowa podpowiedź co do kierunku działań, zbiór zaleceń i preferowanych przedsięwzięć, które powinny podejmować samorządy.

Projekt zamieszczony na stronie ministerstwa to pierwsza robocza wersja, która powstała po półrocznej współpracy m.in. z samorządami. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju traktuje go jako podstawę do dyskusji, w którą chce zaangażować nie tylko resorty, ale przede wszystkim miasta i ich związki, regiony i powiaty.

– Samorządy dobrze przyjęły projekt, bo po raz pierwszy rząd kompleksowo odnosi się do kwestii miejskich – ocenia Orłowski i dodaje, że w połowie roku resort planuje rozpocząć kolejny etap prac nad KPM: formalne konsultacje społeczne i międzyresortowe. Uzgodniony projekt ma trafić pod obrady rządu w III kwartale br. Po jego akceptacji dokument stanie się obowiązujący dla administracji rządowej, a dla samorządowej będzie wskazaniem, jak rozwijać miasta.

Krajowa polityka miejska ma być realizowana w latach 2014–2020, co zbiega się z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej. Jak podkreśla Orłowski, KPM nie jest jednak ani planem finansowym, ani elementem wdrażania systemu funduszy UE.

Jak wskazuje Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju, strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

– Rozwój miast to coraz ważniejszy temat w Unii Europejskiej, która rozważa nawet przygotowanie tzw. agendy miejskiej – mówi Paweł Orłowski.

Pozostało 86% artykułu
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości