"(...) Równolegle Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi prace nad innymi inicjatywami związanym z rynkiem nieruchomości. Taką inicjatywą będzie fundusz municypalny, który ma być zaangażowany kapitałowo w spółki utworzone przez samorządy celem realizacji inwestycji. W tym przypadku część dłużna byłaby finansowana na zasadach komercyjnych, a zaangażowanie funduszu umożliwiłoby zwiększenie skali inwestycji i obniżenie kosztu ich finansowania" - napisano.

"Taka konstrukcja pozwoli na efektywne wykorzystanie nieruchomości należących do mniejszych samorządów" - dodano.