Stolica inwestycji, badań i innowacyjności

Wrocław – II miejsce | 200 mln euro to łączna wartość tylko trzech projektów badawczych realizowanych przez Wrocławskie Centrum Badań.

Publikacja: 15.07.2014 01:40

Kampus Pracze, siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Kampus Pracze, siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Foto: Archiwum

– System oparty jest na trójkącie wiedzy. Za każdy róg trójkąta odpowiada inna instytucja – opowiada Katarzyna Sarka, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ten unikalny model współpracy stymuluje rozwój gospodarczy miasta. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej ma za zadanie wspierać inwestycje strategiczne. Każda z nich ma wyznaczonego menedżera, który zbiera i przetwarza informacje. Dzięki nim można obniżyć ryzyko inwestycyjne. Menedżer jest też odpowiedzialny za dopasowanie programów edukacyjnych szkolnictwa, tak by odpowiadały potrzebom biznesu. Gdy  zajdzie taka potrzeba, rozwiązuje również problemy logistyczne. Wrocławskie Centrum Badań zbiera potencjał naukowo-badawczy wrocławskich uczelni.

Jaki jest cel tych działań? Komercjalizacja wyników prac badawczych i transfer technologii z laboratorium do przemysłu. Wrocławskie Centrum Akademickie ma za zadanie wspierać studentów i młode kadry naukowe. Na wrocławskich uczelniach wykładają światowej klasy specjaliści. Studenci mogą też liczyć na zajęcia, które pomogą im rozwijać umiejętności i kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Jak ten trójkąt działa w praktyce? Inwestor obsługiwany przez agencję ma ułatwiony dostęp do potencjału naukowego oferowanego przez Wrocławskie Centrum Badań. Łatwiej mu też wyszukiwać pracowników dzięki Centrum Akademickiemu. Uczelnie są otwarte na tworzenie nowych kierunków studiów i programów nauczania.

Program przynosi wymierne efekty. We Wrocławiu zainwestowały takie globalne firmy, jak Bosch, LG, Toyota czy Volvo. Rozwija się rynek usług z takimi markami, jak Google, Siemens  czy Viessmann.

– Udało się nam zastopować wzrost bezrobocia spowodowany światowym kryzysem gospodarczym i utrzymać tempo inwestycji – podkreśla Katarzyna Sarka.

Centrum usług, jakie we Wrocławiu otworzył IBM, zatrudnia 3 tys. pracowników. Chlubą Wrocławia jest to, że stolica Dolnego Śląska została wybrana przez firmę konsultingową McKinsey na lokalizację jednego z czterech na świecie centrów wiedzy. Imponują także statystyki. W 2013 r. poziom bezrobocia we Wrocławiu wynosił 5,6 proc. Zarejestrowano blisko 7,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych.

Wrocław wciąż się rozwija.  Za 140 mln euro powstaje właśnie kampus badawczo-inwestycyjny Pracze. To największa w Polsce inwestycja w infrastrukturę naukową. W sumie laboratoria mają zajmować 20 tys. mkw. Ma to być miejsce współpracy nauki z innowacyjnym biznesem oraz przestrzeń do realizacji strategicznych programów badawczych w obszarach biotechnologii i nowoczesnych materiałów.

Miasto przygotowuje się też do projektu Europejska Stolica Kultury. W 2016 r. będzie reprezentować Polskę w tym unijnym programie. W związku z tym postanowiono na 50-ha działce stworzyć nowoczesne osiedle mieszkaniowe, które będzie architektoniczną wizytówką.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego