Nowy wizerunek miasta

Szczawnica – I miejsce w kategorii małych miast | Priorytety gminy to infrastruktura turystyczna i gospodarka wodno-ściekowa.

Publikacja: 15.07.2014 01:42

Promenada spacerowa w Szczawnicy, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla turystów

Promenada spacerowa w Szczawnicy, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla turystów

Foto: UMIG Szczawnica

Samorząd konsekwentnie realizuje inwestycje zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Zły stan infrastruktury wodociągowej, w tym ujęć wody pitnej i stacji uzdatniania wody, stanowił duży problem uzdrowiska. W okresach zwiększonych opadów, roztopów wiosennych czy prac leśnych dochodziło do zanieczyszczania ujęć. Skutek był taki, że woda trafiająca do odbiorców nie nadawała się do spożycia.

Konieczne stało się podjęcie działań zapewniających mieszkańcom i gościom uzdrowiska nieprzerwane dostawy wody o dobrej jakości.

Przygotowano więc projekt rozbudowy i modernizacji ujęć oraz stacji uzdatniania wody o wartości 16,1 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel 7,5 mln zł z funduszy unijnych. Zmodernizowano dwa ujęcia wody. Wybudowano rurociągi przesyłowe wody surowej. Rozbudowano stację uzdatniania wody, zamontowano aparaturę kontrolno-pomiarową oraz system sterowania.

Zyskali mieszkańcy, turyści i kuracjusze. Teraz infrastruktura wodociągowa jest na wysokim poziomie, a woda pitna dobrej jakości.

Inna duża inwestycja zrealizowana za dotacje z Unii Europejskiej to rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z jej przebudową. Zmodernizowano nawierzchnię placów i chodników oraz fontannę zlokalizowaną w centralnej części placu. Zainstalowano też nocną iluminację. Atrakcją jest teraz tzw. sztuczna rzeka wraz z wodospadem. Częścią projektu była gruntowna modernizacja pijalni wody mineralnej. Stary pawilon został rozebrany i zastąpiony otwartą konstrukcją drewnianą.

Szczawnica razem ze słowacką gminą Leśnica zrealizowała też inwestycję „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego".

Natomiast w ubiegłym roku miasto zdobyło kolejną dotację na poprawę warunków działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– W latach 2008–2012 Szczawnica pozyskała na inwestycje 60,9 mln zł. Pozwoliło to uporządkować gospodarkę wodociągową oraz zrealizować wiele inwestycji związanych z turystycznym i  uzdrowiskowym charakterem naszej miejscowości – mówi Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. – Budowa promenady spacerowej czy chociażby rewitalizacja placu Dietla i parku Dolnego to przedsięwzięcia, które w znaczącym stopniu zmieniły obraz miasta.

Samorząd konsekwentnie realizuje inwestycje zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Zły stan infrastruktury wodociągowej, w tym ujęć wody pitnej i stacji uzdatniania wody, stanowił duży problem uzdrowiska. W okresach zwiększonych opadów, roztopów wiosennych czy prac leśnych dochodziło do zanieczyszczania ujęć. Skutek był taki, że woda trafiająca do odbiorców nie nadawała się do spożycia.

Konieczne stało się podjęcie działań zapewniających mieszkańcom i gościom uzdrowiska nieprzerwane dostawy wody o dobrej jakości.

Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego