W swym komunikacie Fitch Ratings informuje, że stwierdza stopniową poprawę sytuacji płynnościowej województwa mazowieckiego, która od 2013 r. jest trudna. I to mimo że region musi wpłacać do budżetu państwa pełne raty „janosikowego". Obsługa zadłużenia w br., w ocenie Fitch, nie powinna być zagrożona i zadłużenie bezpośrednie na koniec roku może być niższe niż 1,8 mld zł prognozowane przez agencję w maju br.

Fitch uważa, że Mazowsze ma nadal odpowiednią zdolność do finansowania obsługi zadłużenia i zadań własnych. Województwo zapłaciło sierpniową i wrześniową ratę „janosikowego" oraz w całości spłaciło zobowiązania wynikające z wykorzystania krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 300 mln zł. Fitch podkreśla, że Mazowsze jest zobowiązane do dokonywania pełnych wpłat „janosikowego" pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z marca 2014 r., który uznał, że mechanizm naliczania wysokości wpłat przez województwa na „janosikowe" jest niezgodny z Konstytucją RP. Wpłaty te stanowią 35 proc. wydatków operacyjnych województwa i są ich największą składową.

We wtorek Adam Struzik, marszałek mazowiecki, ale też przedstawiciel Koalicji Powiatów, Jan Grabiec, starosta legionowski podpisali list do premier Ewy Kopacz, aby objęła ona nadzór nad pracami dotyczącymi zmian w ustawie o dochodach samorządów będącymi konsekwencją orzeczenia TK. Fitch przypomina o tym, że region ma jeszcze nie zapłacone raty „janosikowego" (kapitał i odsetki) za 2013-2014 w wysokości 285 mln zł, co wywołuje presję na jego płynność. Będą one spłacone z dwóch pożyczek z budżetu państwa, z czego pierwszą na 246 mln zł resort finansów przyznał już regionowi na początku września br. (przekazano ją do budżetu państwa na częściową spłatę „janosikowego"). Zdaniem Fitch druga pożyczka z budżetu państwa będzie niższa niż agencja wcześniej zakładała (150 mln zł) i może wynieść maksymalnie 100 mln zł. Zadłużenie bezpośrednie na koniec br. może wtedy wynieść około 1,7 mld zł. Będzie więc umiarkowane i wyniesie 82 proc. dochodów bieżących.

Aktualizacja ratingów Mazowsza nastąpi 21 listopada br.