Cedry Wielkie z Żuław Wiślanych wygrały nasz ranking w kategorii gmin wiejskich pozyskujących fundusze unijne. Ten samorząd skutecznie walczy o dotacje nie tylko z RPO, ale też z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki temu gmina się zmienia na lepsze i ma szanse na kolejne inwestycje.

Pod koniec października zarząd województwa pomorskiego zdecydował o dofinansowaniu 34 projektów w ramach działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego", z czego trzy dotyczą inwestycji planowanych przez Cedry Wielkie. Dotacje pójdą na budowę pomorskich tras rowerowych: R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R-9. – W ramach tego projektu zostanie wybudowana trasa rowerowa wzdłuż wałów wiślanych od miejscowości Giemlice do przystani żeglarskiej w Błotniku oraz od przystani żeglarskiej do ulicy M. Płażyńskiego w Cedrach Wielkich – chwalą się gminni urzędnicy. Trasy mają kosztować blisko 8 mln zł, z czego niemal 64 proc. to dotacje unijne. Projekt ma być realizowany w latach 2018–2019. Gmina pozyskała też wsparcie na pomorskie szlaki kajakowe: Szlak Motławy i Martwej Wisły. Inwestycje służą dalszemu rozwojowi turystycznemu gminy i stworzeniu warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.

Władze gminy stawiają na sport. W październiku podpisały umowę z wykonawcą na postawienie 13 siłowni plenerowych, które pojawią się w 11 miejscowościach. Warta niemal 150 tys. zł inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. W miejscowości Wocławy trwa budowa nowego boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja pochłonie 300 tys. zł, z czego 200 tys. zł jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trwa też renowacja zbudowanego w 1731 roku domu podcieniowego w Miłocinie. Kilka tygodni temu wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, wyremontowano też pomieszczenia. Znajdujące się w obiekcie mieszkanie gmina przekształci w izbę pamięci, a strych zostanie salą ekspozycyjną.

Samorząd nie zapomina też o przyziemnych potrzebach mieszkańców. W czterech miejscowościach trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Łącznie wykonano około 3350 m.b. sieci kanalizacji tłocznej. – Przystąpiono również do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Leszkowy, gdzie wykonano około 250 m.b. sieci o średnicy 200 mm wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych – informuje gmina.