Polityczna wojna psuje wspólnotę

Samorządy to fundament demokracji i rozwoju, centralistyczne podejście rządu i nadmierne ich upartyjnienie może zaszkodzić budowie tak ważnego społeczeństwa obywatelskiego.

Publikacja: 15.10.2018 00:01

Zdobywcy wyróżnień w kategorii miast na prawach powiatu.

Zdobywcy wyróżnień w kategorii miast na prawach powiatu.

Foto: Fotorzepa/Borys Skrzyński

– To tu wykluwa się społeczeństwo obywatelskie, prawdziwy, niekrzykliwy patriotyzm. Samorządność terytorialna to największe osiągnięcie Polski po transformacji – podkreślał Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej", podczas poniedziałkowej gali Rankingu Samorządów 2018 r.

Na dalszy rozwój idei samorządności negatywny wpływ może mieć jednak konflikt polityczny. Jego przejawy możemy obecnie obserwować ze szczególnym natężeniem, ze względu na serię wyborów, począwszy od samorządowych poprzez parlamentarne, aż po prezydenckie.

– W połączeniu ze skrajną polaryzacją sceny politycznej i wrogim nastawieniem ugrupowań wobec siebie, taki konflikt może być niebezpieczny dla demokracji – mówił prof. Kazimierz Kik.

– Fundamentem naszego rozwoju powinno być społeczeństwo obywatelskie, a nie konfliktowanie społeczeństwa w stosunku do koncepcji formułowanych przez rząd. Upartyjnienie samorządu powoduje, że nie wiemy, kogo wybieramy, przedstawiciela jakiego punktu widzenia: partyjnego czy dobra wspólnego – dodał.

Także według prof. Jerzego Buzka, b. premiera, przewodniczącego Kapituły Rankingu Samorządów, ostry konflikt polityczny ma negatywny wpływ na ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi przede wszystkim o tendencje centralistyczne, wyrażane przez różne rządy. W kontekście zaś toczącej się kampanii wyborczej zwrócił uwagę na sugestie ugrupowania rządzącego, że te gminy czy miasta, które będą współpracować z rządem, dostaną więcej pieniędzy.

– Oczywiście samorząd jest jednostką administracji publicznej i musi współpracować z rządem, wszystkie działania muszą się wpisywać we wspólne cele rozwojowe, ale przez ostatnich 30 lat żaden rząd nie używał takich argumentów, nie sprawił, by walka polityczna w tak dużym stopniu przeniosła się na poziom samorządu.

– W 1989 r. na pierwszym posiedzeniu Senatu zastanawialiśmy się, od czego zacząć budowę Rzeczypospolitej, co jest najważniejsze – przypominał Jerzy Stępień, były senator i przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego.

– Propozycje były różne: edukacja, zdrowie, ale zaczęliśmy od samorządu terytorialnego, bo to podstawa demokratycznego państwa – podkreślał Stępień. I zaproponował rewolucyjną propozycję, by do samorządów poniżej szczebla wojewódzkiego nie mogli kandydować przedstawiciele partii politycznych.

Tegoroczni zwycięzcy Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

Zielona Góra, Rzeszów, Opole

Zwycięzcy tegorocznego Rankingu Samorządów najlepiej osiągają cele postawione w naszym zestawieniu. W kategorii miast na prawach powiatu pierwsze miejsce zajęła Zielona Góra.

Szczególnie dobre wyniki zanotowała w obszarze trwałości społecznej. Miasto duży nacisk kładzie na rozwój sieci żłobków i przedszkoli (w 2017 r. publiczne żłobki oferowały 405 miejsc, przedszkola – dziesięć razy tyle) oraz jakości oferty edukacyjnej dla młodzieży w wieku szkolnym. Wysokie są także, na tle innych aglomeracji, wydatki na sport i rekreację. Ważne, że o części tych wydatków decydują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego, który w 2017 r. wyniósł 3,8 mln zł.

Zielona Góra wyróżnia się również w obszarze trwałości ekonomiczno-społecznej, głównie w zakresie odpowiedzialnego zarządzania finansami.

Drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu – choć różnice punktowe nie są duże – zajął Rzeszów.

Miasto może pochwalić się zrównoważoną polityką we wszystkich obszarach, na wyróżnienie może zasługiwać duże zaangażowanie lokalnych władz w ochronę środowiska. W 2017 r. do mieszkańców Rzeszowa trafiło 11 mln zł wsparcia na instalację odnawialnych źródeł energii, od dwóch lat realizowany jest szeroko zakrojony „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów".

Trzecie miejsce przypadło Olsztynowi, który okazuje się też być liderem w obszarze trwałości ekonomiczno-społecznej (uzyskał tu najwięcej punktów). Miasto stara się uzyskać jak najwięcej dochodów z różnych źródeł – z majątku własnego, z zewnętrznych źródeł, jak dotacje rozwojowe, by móc jak najwięcej inwestować w infrastrukturę służącą mieszkańcom.

 Najlepsze samorządy w kategorii „Miasta na prawach powiatu”

 

Boguchwała, Podkowa Leśna, Ożarów Mazowiecki

W kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich, I miejsce zajęła gmina Boguchwała (woj. podkarpackie).

Swoją pozycję zawdzięcza m.in. najlepszym wynikom w obszarze trwałości społecznej. Władze starają się odpowiadać na wszystkie oczekiwania mieszkańców. Przykładowo zapewniły ostatnio, że mieszkańcy gminy mogą korzystać z rzeszowskiej komunikacji miejskiej i z przysługujących uczniom darmowych biletów. Gmina przykłada też dużą wagę do budowy społeczeństwa obywatelskiego, przekazując zadania różnym stowarzyszeniom czy organizując budżet partycypacyjny.

II pozycja przypadła gminie Podkowa Leśna (woj. mazowieckie).

Wyróżnia się ona stabilną polityką finansową i sprawnością w zarządzaniu majątkiem, a także dbałością o stan środowiska naturalnego. Ponad 85 proc. mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej (co jest wysokim wskaźnikiem nawet wśród gmin miejskich), aż 95 proc. odpadów (jak deklaruje gmina) zbieranych jest w sposób selektywny. Program ochrony powietrza to m.in. czujniki jego jakości zamontowane na ulicach, których odczyty można śledzić online, dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Ożarów Mazowiecki zajął III miejsce. Podwarszawskie miasto stawia na wysoką jakość usług dla mieszkańców m.in. w zakresie edukacji i na ekologię. Trwa m.in. wymiana pieców i program usuwania azbestu z budynków.

Najlepsze samorządy w kategorii „Gminy miejskie i miejsko-wiejskie”.

 

Wisznice, Strawczyn, Bobrowniki

O najbardziej zaciętej rywalizacji możemy mówić w przypadku gmin wiejskich, bo takich samorządów mamy w Polsce ok. 1500. Gmina Wisznice (woj. lubelskie) wskoczyła na I miejsce.

Uzyskała najwyższą (lub prawie najwyższą) liczbę punktów zarówno w obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej, jak i społecznej. Żłobek na terenie gminy jest bezpłatny, miejsca w przedszkolach wystarczy dla wszystkich dzieci, samorząd dba także o lokalne szkoły. Gmina liczy, że uda jej się przyciągnąć biznes tworzący nowe miejsca pracy, m.in. dzięki inwestycjom w drogi i sieć kanalizacji.

II pozycję wywalczyła gmina Strawczyn (woj. świętokrzyskie).

Stawia na rozwój infrastruktury społecznej dla mieszkańców (oczkiem w głowie lokalnych władz są edukacja i rekreacja) i aktywizację mieszkańców. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i swoimi jednostkami pomocniczymi, w gminie działają rada seniorów i rada młodzieżowa.

III miejsce przypadło gminie Bobrowniki (Śląskie). Tu także samorząd stawia na zrównoważony rozwój, ze szczególnym naciskiem na dbałość o stan środowiska naturalnego.

Najlepsze samorządy w kategorii „Gminy wiejskie”.

 

Podczas gali Rankingu Samorządów wręczono także Nagrodę im. Jerzego Regulskiego. W tym roku wyróżnienia przyznaliśmy w łącznie 5 kategoriach.

Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii "Idea".
Stowarzyszanie Metropolia Poznań w kategorii.

Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Realizacja dzieła”.
Urząd Miasta Zakopane

Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Wiedza i upowszechnianie”
Aleksandra Sas-Bojarska

Laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Aktywność obywatelska”
Marcin Bazylak, zastępca prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza

Laureatem Nagrody im. Jerzego Regulskiego za całokształt działalności został
śp. Stanisław Wyganowski

Podczas gali przyznaliśmy także nagrodę im. Michała Kuleszy Fundament Rzeczypospolitej. Wyróżnienie otrzymał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Podczas gali przyznaliśmy także Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE).

Najlepsze samorządy w Polsce

 


 

Pełne zestawienie Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" dostępne jest na stronie internetowej.

– To tu wykluwa się społeczeństwo obywatelskie, prawdziwy, niekrzykliwy patriotyzm. Samorządność terytorialna to największe osiągnięcie Polski po transformacji – podkreślał Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej", podczas poniedziałkowej gali Rankingu Samorządów 2018 r.

Na dalszy rozwój idei samorządności negatywny wpływ może mieć jednak konflikt polityczny. Jego przejawy możemy obecnie obserwować ze szczególnym natężeniem, ze względu na serię wyborów, począwszy od samorządowych poprzez parlamentarne, aż po prezydenckie.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego