Położona w powiecie jeleniogórskim (woj. dolnośląskie) Stara Kamienica zdążyła już zrealizować niektóre dotowane inwestycje. Zakończono już m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec oraz rewitalizację zabytkowego kościoła poewangelickiego w Kromnowie z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską. Oba projekty sfinansowano z programu regionalnego województwa dolnośląskiego.

W ramach pierwszego powstała sieć wodociągowa w trzech miejscowościach o długości 26,5 km z trzema stacjami uzdatniania wody oraz pompownią, a także sieć kanalizacji sanitarnej o długości 25,2 km wraz z oczyszczalnią ścieków w Starej Kamienicy. To o tyle istotne, że uboga infrastruktura techniczna była największą blokadą dla rozwoju.

W ubiegłym roku gmina podpisała też umowę o dofinansowanie projektu EuRegioVital 2011. To przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia. Biorą w nim udział: Stara Kamienica (partner wiodący), Izer-Med Szklarska Poręba oraz ABS Robur Zittau i niemiecka gmina Oybin. Projekt realizowany z udziałem partnerów z Niemiec obejmuje działania związane z rewitalizacją i unowocześnianiem infrastruktury turystyki zdrowotnej. Chodzi też o wypracowanie transgranicznych standardów dla sektora turystyki zdrowotnej w celu wyeliminowania istniejących różnic po obu stronach granicy.

Wojciech Poczynek, wójt Starej Kamienicy, bardzo wysoko ocenia pomoc z Unii Europejskiej. – To szansa na nadrobienie zapóźnień rozwojowych poprzez realizację inwestycji, których bez tej pomocy po prostu by nie było – tłumaczy. – Jednak ogromną przeszkodą dla małych gmin takich jak Stara Kamienica jest konieczność zabezpieczenia wkładu własnego bądź długie oczekiwanie na refundację poniesionych nakładów – dodaje.  Gmina udanie sięga też po pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (choć w rankingu „Rz" tych dotacji nie ujmujemy).