Najważniejszy jest standard życia

Konin | I miejsce w rankingu „Europejski samorząd” w kategorii miast na prawach powiatu

Publikacja: 17.07.2012 01:14

– Konin jest bardzo dobrym przykładem miasta, w którym od lat dominuje świadomość, że szansa, jaka pojawiła się wraz z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej, powinna być maksymalnie wykorzystana – mówi Józef Nowicki, prezydent Konina. – I ta świadomość przekłada się na aktywne działania samorządu, zmierzające do pozyskania środków unijnych na sfinansowanie różnych projektów, które podnoszą standard życia mieszkańców i atrakcyjność miasta w wielu sferach, nie tylko infrastruktury.

W myśl tej filozofii miasto realizuje wiele projektów dotowanych z pieniędzy unijnych dostępnych w okresie 2007–2013. Dotychczas trzy największe z nich to „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański", wymiana autobusów dla MZK i przebudowa ulicy Świętojańskiej. Inwestycje sfinansowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych, w tym powstanie Bulwaru Nadwarciańskiego na lewym brzegu Warty, któremu towarzyszy zespół obiektów rekreacyjnych, ma podnieść atrakcyjność turystyczną miasta. Nowe obiekty to m.in. taras widokowy na wodzie oraz przystań pasażerska. Inwestycję zrealizowano w latach 2009–2011.

W ramach drugiego projektu zakupiono 15 nowoczesnych autobusów spełniających najostrzejsze normy środowiskowe. Trzecia inwestycja polega na przebudowie ulicy Świętojańskiej w Koninie. Remont 1,35 km drogi powiatowej pozwala skierować podróżnych z kierunków Łódź i Poznań (z dwóch węzłów autostrady A2) do historycznego centrum Konina oraz umożliwia im wyjazd z miasta.

W ubiegłym roku Konin zawarł kolejnych siedem umów o dotacje. Trzy najważniejsze obejmują pieniądze z trzech różnych krajowych programów operacyjnych. Największy kontrakt – na 154,5 mln zł – zawarł Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Pozyskał on środki z programu „Infrastruktura i środowisko" na uporządkowanie gospodarki odpadami w subregionie konińskim. Projekt obejmuje zasięgiem 36 gmin i miast subregionu o populacji ponad 370 tys. osób.

Dwa główne zadania to budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie oraz rekultywacja składowisk odpadów w 13 gminach. Wszystko będzie kosztowało ponad

382 mln zł. Miasto pozyskało też prawie 1 mln zł z „Innowacyjnej gospodarki" na przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin–Międzylesie. Projekt dotyczy gruntów leżących w centralnej części miasta o powierzchni 34,76 ha. Chodzi o opracowanie koncepcji zagospodarowania, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, studium wykonalności i kompleksową dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną.

Z kolei z programu „Kapitał ludzki" napłynie prawie 3 mln zł na projekt „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie". Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości i poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 mieszkańców Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z grup wiekowych 15–24 lub 50–64 lata.

– Nie ulega wątpliwości, że bez dotacji Konin nie rozwijałby się tak dynamicznie. Na samodzielne sfinansowanie wielu inwestycji, w tym tak niezbędnych jak druga przeprawa przez Wartę czy budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych, miasta z pewnością nie byłoby stać – mówi prezydent Konina.

– Konin jest bardzo dobrym przykładem miasta, w którym od lat dominuje świadomość, że szansa, jaka pojawiła się wraz z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej, powinna być maksymalnie wykorzystana – mówi Józef Nowicki, prezydent Konina. – I ta świadomość przekłada się na aktywne działania samorządu, zmierzające do pozyskania środków unijnych na sfinansowanie różnych projektów, które podnoszą standard życia mieszkańców i atrakcyjność miasta w wielu sferach, nie tylko infrastruktury.

Pozostało 83% artykułu
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości