W ubiegłym roku Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły w samorządach 1387 kontroli  kompleksowych i doraźnych.  Ich efekt to 15,8 tys. ujawnionych różnego rodzaju uchybień, o  łącznej wartości 4,9 mld zł – podaje Krajowa Rada RIO w swoim sprawozdaniu za 2011 r.

Najczęściej dotyczyły one wykonania budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej oraz rachunkowości, ale także zamówień publicznych, gospodarowania mieniem komunalnym czy windykacji podatków.

Przykładowo, gmina Skoroszyce (woj. opolskie), nie naliczała kar umownych za przekroczenie terminu zakończenia robót, choć jak ujawniła kontrola, było to ponad 1,1 mln zł. Wójt Gminy Pruszcz (woj. kujawsko-pomorskie) dokonał sprzedaży dwóch działek oraz jednego mieszkania za ceny ustalone w oparciu o nieaktualne operaty szacunkowe, a władzy Krynicy Morskiej (woj. pomorskie)  sprzedały 8 nieruchomości gruntowych bez przetargu, choć nie miały do tego odpowiednich przesłanek.

W sumie w wyniku kontroli udało się „odzyskać" 122 mln zł, a RIO skierowała 49 zawiadomień do prokuratury i policji. Izba zwraca uwagę, że w samorządach wciąż brakuje dobrych rozwiązań organizacyjnych, zarządczych i kontrolnych, bo większość popełnianych błędów wynika raczej z niewiedzy czy braku kompetencji niż z nieuczciwości.

Rok wcześniej, w 2010 r. RIO przeprowadziła 1303 kontroli, które ujawniły aż 16,48 tys. nieprawidłowości, o szacunkowej wartości 6,9 mld zł.