"Za III kwartały 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 131.061 mln zł (tj. 71,1 proc. planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 4,3 proc." - napisano w komunikacie.

MF podał, że dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 63 mld 435 mln zł, tj. na poziomie 69,7 proc. planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 5,1 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 123 mld 939 mln zł, co stanowiło 62,6 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 1,3 proc..

Według danych za III kwartały 2012 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 64 mld 794 mln zł i stanowiło 35,1 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 9,2 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w stosunku do 2011 r. zadłużenie było niższe o 1,5 proc.