Recykling – obowiązek, konieczność czy moda?

Efektywny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się opierać przede wszystkim na ich selektywnej zbiórce.

Publikacja: 05.12.2012 00:14

Na składowiska odpadów powinno trafiać jak najmniej opakowań

Na składowiska odpadów powinno trafiać jak najmniej opakowań

Foto: Rzeczpospolita, Janusz Ostalowski Janusz Ostalowski

Samorządy są właśnie w trakcie przygotowywania zasad obrotu odpadami komunalnymi. Ścisłych reguł narzuconych odgórnie nie ma, wiec każda gmina może to robić nieco inaczej. Ponadto w Sejmie dobiegają końca prace nad nową ustawą o odpadach, która wprowadzi nowa zasadę – hierarchię postępowania z odpadami. Preferowane będzie zapobieganie, ponowne użycie, recykling, potem odzysk (np. spalenie). Składowanie ma być docelowo wyeliminowane.

To wielkie wyzwanie dla Polski. – Dziś w naszym kraju około 90 proc. odpadów komunalnych trafia na składowiska, z czego 30 proc. masy to zużyte opakowania – mówiła Agnieszka Jaworska, dyrektor generalny Stowarzyszenia EKO-PAK podczas jednej z debat Kongresu Samorządów Gmina 2012 w Poznaniu. – Wiele z nich to cenne surowce – dodała.

Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że podstawą uzyskania poziomów recyklingu dla wielu odpadów jest segregacja śmieci u źródła ich powstawania. – Im więcej śmieci będą sortować gospodarstwa domowe, tym zarządzanie przez gminy będzie efektywniejsze, a szkło, żeby je poddać recyklingowi, trzeba zebrać od mieszkańców – mówi Adam Krynicki z firmy Krynicki Recykling.

– Strumień odpadów papierowych, który do nas trafia, powinien być jak najczystszy. Tylko z dobrze posegregowanej makulatury udaje się uzyskać surowiec pełnowartościowy do przerobu. I za taki płacimy najlepszą cenę – mówił Michał Gawrych, dyrektor ds. sprzedaży i logistyki w Stora Enso Poland. I odwrotnie, zanieczyszczony strumień to większe koszty segregacji, a wartość tak odzyskanej makulatury spada w procesie produkcyjnym.

– Około 15 proc. odpadów to tworzywa sztuczne, z których część można poddać recyklingowi – mówił Kazimierz Borkowski, dyrektor generalny Fundacji Plastic Europe. – I podobnie jak przy papierze, także odzyskiwanie „plastiku" ze składowisk obniża jego wartość jako materiału do powtórnego wykorzystania – dodał.

Świadomość konieczności segregacji odpadów w Polsce nie jest najniższa. Jednak niekoniecznie przekłada się to na praktykę. Przeszkadza w tym m.in. tzw. syndrom jednej śmieciarki. Wielu Polaków doświadczyło sytuacji, że ich starannie posortowane śmieci, wrzucane do odrębnych pojemników, i tak zabiera jeden pojazd. Wszystko ze względu na koszty. Jak z tym walczyć?

To właśnie samorządy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zorganizować zbiórkę odpadów komunalnych i jak przekonać ludzi. – Potrzebna jest analiza kosztowa i przygotowanie optymalnego systemu uwzględniającego liczbę pojemników do segregacji i rachunek ekonomiczny. Gminy będą pobierać opłatę „śmieciową", która nie może być zbyt wysoka – podkreślał Michał Dąbrowski, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

Konieczna jest także akcja edukacyjna – dlaczego i jak należy segregować śmieci. – W Portugalii przez dwa lata prowadzona była kampania informacyjna na ten temat skierowana do czterech różnych grup odbiorców. Po tym okresie wskaźnik segregacji opadów u źródła wzrósł z 28 do 80 proc. A koszt tej kampanii wyniósł tylko 5 mln euro – podkreślał Piotr Szajrych, prezes Rekopol Organizacji Odzysku.

Samorządy są właśnie w trakcie przygotowywania zasad obrotu odpadami komunalnymi. Ścisłych reguł narzuconych odgórnie nie ma, wiec każda gmina może to robić nieco inaczej. Ponadto w Sejmie dobiegają końca prace nad nową ustawą o odpadach, która wprowadzi nowa zasadę – hierarchię postępowania z odpadami. Preferowane będzie zapobieganie, ponowne użycie, recykling, potem odzysk (np. spalenie). Składowanie ma być docelowo wyeliminowane.

To wielkie wyzwanie dla Polski. – Dziś w naszym kraju około 90 proc. odpadów komunalnych trafia na składowiska, z czego 30 proc. masy to zużyte opakowania – mówiła Agnieszka Jaworska, dyrektor generalny Stowarzyszenia EKO-PAK podczas jednej z debat Kongresu Samorządów Gmina 2012 w Poznaniu. – Wiele z nich to cenne surowce – dodała.

Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony