Krakowski ratusz zapowiedział właśnie, że chce uzyskać unijne dofinansowanie na inwestycje warte łącznie 11 mld 310 mln zł. Projekty na taką kwotę miasto zgłosiło do programów strategicznych na lata 2014-20 w ramach naboru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski.

"PB" wylicza ciekawsze projekty. Pod Wawelem chcą rozbudować układ transportowy, przede wszystkim system tramwajowy. Na liście jest też projekt kompleksowej sieci rowerowej (wartość - 142 mln zł).

Miejskim włodarzom marzy się też czystsze powietrze - zgłosili program likwidacji źródeł niskiej emisji i termomodernizację obiektów gminnych (565 mln zł).

Z kolei aż 2 mld zł potrzeba na projekt "Kraków-Nowa Huta przyszłości", czyli rewitalizację wschodniej części miasta oraz utworzenie strefy aktywności gospodarczej. W efekcie mają powstać nowe miejsca pracy oraz atrakcyjne tereny do zamieszkania i wypoczynku.

Nie zabrakło też projektów dotyczących rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej oraz poszerzenia oferty kulturalnej.