Marek Szczepański - dyrektor Zarządzający Pionu Funduszy Europejskich- zaznaczał, że choć nie jest to ogromna kwota (950 ty. zł), to jednak jest umową nr 100 Jessici w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest -dla niego-  także fakt, że środki tak uzyskane zainwestowane zostaną najkorzystniej, jak tylko można, bo w edukację, czyli w przyszłość dzieci nie tylko z Sulmierzyc.

Burmistrz Piotr Kaszkowiak, nie krył satysfakcji z uzyskania finansowego wsparcia dla swego miasta, liczącego ok. 3 tys. mieszkańców. Zaznaczał, że być może jest to najmniejsze miasto w Polsce. Podkreślał, że bez Jessici samorządu nie było by stać na wyłożenie środków własnych dla uzyskania komercyjnego kredytu. Wyliczał, że: dach szkoły jest jak sito i nie był remontowany przez 20-lat; potrzebne są sale dla najmłodszych 6-7- letnich uczniów; w wyniku remontu powstanie pokój nauczycielski, świetlica oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. W szkole uczy się przeszło 300 dzieci i -według burmistrza- miejscowości nie grozi niż demograficzny. Prace remontowe szkoły zakończone zostaną pod koniec tego roku. Podpisana w poniedziałek umowa jest 31 pożyczką Jessica w Wielkopolsce. Wojciech Jankowiak -wicemarszałek tego województwa podkreśla, że tak liczne uczestnictwo samorządów w tej inicjatywie było możliwe  ponieważ właśnie tu z WRPO na ten cel przeznaczono 66 mln euro.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to instrument zwrotnego finansowania inwestycji dzięki pożyczkom udzielanym na bardzo preferencyjnych zasadach. W trzech województwach naaszego kraju (wuięcej nie uczestniczyło) w ten sposób zainwestowano 325 mln zł. inicjatywa, Głównym celem tej inicjatywy jest rewitalizacja miast i zdewastowanych przestrzeni publicznych. W Wielkopolsce Jessica wdrażana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013.