Ranking Samorządów 2014 r.

Zbliża się rozstrzygnięcie dziesiątej edycji Rankingu Samorządów. Z tej okazji wręczymy wyróżnienia najlepszym gminom i miastom nie tylko minionego roku, ale także ostatniego dziesięciolecia.

Publikacja: 30.05.2014 10:20

Na wczorajszym posiedzeniu Kapituła Rankingu Samorządów 2014, organizowanego przez „Rz", zatwierdziła metodologię naszego konkursu. W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono drobne korekty.

W ocenie wyników finansowych samorządów (I etap rankingu) doszły dwa nowe kryteria. Oba wynikają z zachodzących zmian w lokalnych budżetach. Przez ostatnie trzy lata konieczne było podjęcie dużego wysiłku po stronie oszczędności w wydatkach lub po stronie zwiększania dochodów, by dostosować się do nowych, indywidualnych wskaźników zadłużenia. Samorządom w tym czasie nie sprzyjała sytuacja gospodarcza, bo silne spowolnienie oznaczało niższe od oczekiwań wpływy np. z podatków czy sprzedaży mienia.

W tej sytuacji Kapituła postanowiła przyznać dodatkowe punkty za niską dynamikę wydatków na administrację, a także za spełnienie nowego wskaźnika zadłużenia. Jednocześnie wyeliminowane zostało dotychczasowe kryterium oceny wielkości długu gminy czy miasta w porównaniu z dochodami.

Na początku czerwca do 250 gmin wiejskich, 250 gmin wiejsko-miejskich i miejskich oraz do 64 miast na prawach powiatu trafią ankiety z zestawem pytań dotyczących jakości zarządzania gminą. Odpowiedzi będą oceniane w II etapie konkursu. Tegoroczny zestaw został poszerzony o pytania dotyczące zaangażowania samorządu w walkę z bezrobociem na lokalnym rynku, a także wsparcia dla rodzin wielodzietnych w formie tzw. Karty Dużej Rodziny. Już dziś serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiet.

Drobne zmiany zaszły także w podrankingu „Innowacyjny samorząd". Tu doszły pytania dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii.

Rozstrzygnięcie Rankingu Samorządów 2014 nastąpi 14 lipca. Na uroczystej gali wręczymy też wyróżniania dla najlepszych samorządów ostatniego dziesięciolecia. W tym roku przygotowujemy bowiem jubileuszową, dziesiątą już edycję naszego konkursu.

Przewodniczącym kapituły Rankingu Samorządów jest prof. Jerzy Buzek. We wczorajszym posiedzeniu brali udział: wiceminister finansów Hanna Majszczyk, wicedyrektor dep. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stanisław Sudak, dyrektor dep. klienta sektora publicznego PKO BP Piotr Galas oraz przedstawiciele trzech organizacji samorządowych.

—Anna Cieślak-Wróblewska

Na wczorajszym posiedzeniu Kapituła Rankingu Samorządów 2014, organizowanego przez „Rz", zatwierdziła metodologię naszego konkursu. W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono drobne korekty.

W ocenie wyników finansowych samorządów (I etap rankingu) doszły dwa nowe kryteria. Oba wynikają z zachodzących zmian w lokalnych budżetach. Przez ostatnie trzy lata konieczne było podjęcie dużego wysiłku po stronie oszczędności w wydatkach lub po stronie zwiększania dochodów, by dostosować się do nowych, indywidualnych wskaźników zadłużenia. Samorządom w tym czasie nie sprzyjała sytuacja gospodarcza, bo silne spowolnienie oznaczało niższe od oczekiwań wpływy np. z podatków czy sprzedaży mienia.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał