Ranking Samorządów 2014 r.

Zbliża się rozstrzygnięcie dziesiątej edycji Rankingu Samorządów. Z tej okazji wręczymy wyróżnienia najlepszym gminom i miastom nie tylko minionego roku, ale także ostatniego dziesięciolecia.

Publikacja: 30.05.2014 10:20

Na wczorajszym posiedzeniu Kapituła Rankingu Samorządów 2014, organizowanego przez „Rz", zatwierdziła metodologię naszego konkursu. W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono drobne korekty.

W ocenie wyników finansowych samorządów (I etap rankingu) doszły dwa nowe kryteria. Oba wynikają z zachodzących zmian w lokalnych budżetach. Przez ostatnie trzy lata konieczne było podjęcie dużego wysiłku po stronie oszczędności w wydatkach lub po stronie zwiększania dochodów, by dostosować się do nowych, indywidualnych wskaźników zadłużenia. Samorządom w tym czasie nie sprzyjała sytuacja gospodarcza, bo silne spowolnienie oznaczało niższe od oczekiwań wpływy np. z podatków czy sprzedaży mienia.

W tej sytuacji Kapituła postanowiła przyznać dodatkowe punkty za niską dynamikę wydatków na administrację, a także za spełnienie nowego wskaźnika zadłużenia. Jednocześnie wyeliminowane zostało dotychczasowe kryterium oceny wielkości długu gminy czy miasta w porównaniu z dochodami.

Na początku czerwca do 250 gmin wiejskich, 250 gmin wiejsko-miejskich i miejskich oraz do 64 miast na prawach powiatu trafią ankiety z zestawem pytań dotyczących jakości zarządzania gminą. Odpowiedzi będą oceniane w II etapie konkursu. Tegoroczny zestaw został poszerzony o pytania dotyczące zaangażowania samorządu w walkę z bezrobociem na lokalnym rynku, a także wsparcia dla rodzin wielodzietnych w formie tzw. Karty Dużej Rodziny. Już dziś serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiet.

Drobne zmiany zaszły także w podrankingu „Innowacyjny samorząd". Tu doszły pytania dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii.

Rozstrzygnięcie Rankingu Samorządów 2014 nastąpi 14 lipca. Na uroczystej gali wręczymy też wyróżniania dla najlepszych samorządów ostatniego dziesięciolecia. W tym roku przygotowujemy bowiem jubileuszową, dziesiątą już edycję naszego konkursu.

Przewodniczącym kapituły Rankingu Samorządów jest prof. Jerzy Buzek. We wczorajszym posiedzeniu brali udział: wiceminister finansów Hanna Majszczyk, wicedyrektor dep. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stanisław Sudak, dyrektor dep. klienta sektora publicznego PKO BP Piotr Galas oraz przedstawiciele trzech organizacji samorządowych.

—Anna Cieślak-Wróblewska

Na wczorajszym posiedzeniu Kapituła Rankingu Samorządów 2014, organizowanego przez „Rz", zatwierdziła metodologię naszego konkursu. W porównaniu z poprzednią edycją wprowadzono drobne korekty.

W ocenie wyników finansowych samorządów (I etap rankingu) doszły dwa nowe kryteria. Oba wynikają z zachodzących zmian w lokalnych budżetach. Przez ostatnie trzy lata konieczne było podjęcie dużego wysiłku po stronie oszczędności w wydatkach lub po stronie zwiększania dochodów, by dostosować się do nowych, indywidualnych wskaźników zadłużenia. Samorządom w tym czasie nie sprzyjała sytuacja gospodarcza, bo silne spowolnienie oznaczało niższe od oczekiwań wpływy np. z podatków czy sprzedaży mienia.

Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów