Jak powstał ranking

Sprawdziliśmy, jak miasta i gminy dbają o swój rozwój oraz o standard życia mieszkańców. Ale duże znaczenie miała też ocena stanu finansów.

Publikacja: 15.07.2014 01:25

Samorządy, które wzięliśmy pod uwagę, przygotowując ranking, zostały podzielone na trzy kategorie:

> miasta na prawach powiatu,

> pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

> gminy wiejskie.

Pominęliśmy Warszawę ze względu na jej wielkość i inny ustrój prawny.

? Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę Rankingu, której skład podajemy na >S2.

? Ranking przygotowaliśmy w dwóch etapach.

? W pierwszym etapie wybraliśmy miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010 – 2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięliśmy pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wybranych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województw).

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, ocenialiśmy między innymi:

> dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013 (maks. 10 pkt);

> wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2011–2013 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maks. 9 pkt);

> indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r. (5 pkt);

> dynamikę wzrostu wydatków na administrację od 2009 r. (maks. 3 pkt);

> nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2010–2013 (maks. 5 pkt);

> dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2010–2013 (maks. 10 pkt);

> relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010–2013 (maks. 6 pkt);

> dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2010–2012;

> transport i łączność (maks. 5 pkt);

> ochronę środowiska (maks. 4 pkt);

? Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie 59 punktów.

? Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowaliśmy 564 samorządy. W grupie tej znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Samorządy, które wzięliśmy pod uwagę, przygotowując ranking, zostały podzielone na trzy kategorie:

> miasta na prawach powiatu,

Pozostało 93% artykułu
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę