Wielkie wyzwania małej gminy

Świdnica – I miejsce | Wysoka jakość edukacji, sport na światowym poziomie, rozwinięta sieć organizacji pozarządowych – gmina ma się czym pochwalić.

Publikacja: 15.07.2014 01:42

Sala koncertowa w wyremontowanym ze środków UE byłym zborze ewangelickim w Letnicy

Sala koncertowa w wyremontowanym ze środków UE byłym zborze ewangelickim w Letnicy

Foto: materiały prasowe

– Mała wielka gmina. Bardzo lubię tak mówić o Świdnicy – twierdzi zastępca wójta Arisa Jaz. – Największy nasz sukces, ale też dowód na dobrą długofalową politykę edukacyjną, to poziom nauczania.

W gminie są dwie podstawówki. Szkoły plasują się w pierwszej dziesiątce placówek województwa lubuskiego. Skutecznie konkurują ze szkołami w Zielonej Górze. Absolwenci gimnazjum bez problemu dostają się do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze. Często kontynuują naukę na uczelniach.

– Edukacja w naszych szkołach to nie tylko lekcje, ale też mnóstwo dodatkowych atrakcji – tłumaczy Adam Jaskulski, wójt gminy. – Są zajęcia pozalekcyjne, nie tylko naukowe, ale też sportowe. Działa wiejski klub szermierczy, który uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach.

Władze postawiły też na ekologię. Cała gmina jest skanalizowana i wyposażona w wodociągi. Udało się na ten cel zdobyć środki unijne z funduszu rozwoju obszarów wiejskich oraz z programów skierowanych do jednostek samorządowych. Ekologiczne postawy są promowane wśród mieszkańców. Co roku organizowany jest konkurs na najbardziej ekologiczne sołectwo.  Nagrodą są pieniądze, za które  mieszkańcy mogą zrealizować inwestycję służącą ekologii.

– W zeszłym roku wygrało jedno z mniejszych sołectw, kupiło wiatrak produkujący energię do napowietrzania stawu znajdującego się w środku wsi – mówi Arisa Jaz. – W tym roku przymierzamy się do zakupu ogniw fotowoltaicznych.

Organizowane są również proekologiczne  konkursy dla młodzieży. W tym roku młodzi ludzie zachęcali do zgniatania butelek, puszek itp. Dzięki temu gmina ma być nie tylko bardziej ekologiczna, ale również czysta.

Świdnica może pochwalić się aktywnym życiem społecznym. W 12 miejscowościach funkcjonują aż 23 organizacje pozarządowe.  – Wszystkie prężnie działają – zapewnia wójt Jaskulski. – Pozyskują środki z budżetu gminy i z różnych programów, takich jak np. Lider PROW. Włączają się w życie kulturalne, społeczne i obywatelskie gminy.

Powołana została Młodzieżowa Rada Gminy, która zarządza niewielkim budżetem.

Udało się zrealizować projekt termomodernizacji budynków administracyjnych oraz oświatowych.  I to w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, z czym większość samorządów ma bardzo duży problem. Dodatkowo na cel ten pozyskano dofinansowanie unijne.

Ważną inwestycją była też rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (wydano ok. 15 mln zł). Obecnie Świdnica za 3 mln zł rozbudowuje zbiornik retencyjny (z 2 do 5 hektarów).

Powstała też regionalna hala sportowa, która częściowo została sfinansowana ze środków unijnych, a częściowo z budżetu państwa. Ma pełnowymiarowe boiska. Jest częścią kompleksu edukacyjno-sportowego, który w przyszłym roku wzbogaci się o astrobazę Kepler.

W latach 2002–2013 w gminie trzykrotnie wzrosła zarówno wartość podatku od nieruchomości, jak i wpływy z podatku PIT.  Ponad tysiąc osób spośród 5 tys. mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą.

– Mała wielka gmina. Bardzo lubię tak mówić o Świdnicy – twierdzi zastępca wójta Arisa Jaz. – Największy nasz sukces, ale też dowód na dobrą długofalową politykę edukacyjną, to poziom nauczania.

W gminie są dwie podstawówki. Szkoły plasują się w pierwszej dziesiątce placówek województwa lubuskiego. Skutecznie konkurują ze szkołami w Zielonej Górze. Absolwenci gimnazjum bez problemu dostają się do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze. Często kontynuują naukę na uczelniach.

Pozostało 83% artykułu
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego