Dużo na infrastrukturę

Dąbrowa Górnicza – I miejsce ex aequo w kategorii miast | Z sukcesem pozyskuje granty z programów krajowych i regionalnego.

Publikacja: 15.07.2014 01:42

Centrum sportów letnich i wodnych Pogoria

Centrum sportów letnich i wodnych Pogoria

Foto: UM Dąbrowa Górnicza

Pierwsze miejsce w rankingu miast na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza zawdzięcza  umowom o dofinansowanie z 2013 r.  Jedna z nich  jest bardzo duża. Miasto pozyskało 153,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i środowisko" na przebudowę drogi krajowej nr 94 na swoim terenie (od granicy  z Sosnowcem do granicy ze Sławkowem). Roboty budowlane trwają. Droga ma być gotowa w grudniu 2014 r.

Drugą, choć znacznie mniejszą dotację (4,5 mln zł), miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na II etap rewitalizacji przestrzeni miejskich na osiedlu Sikorskiego.

To tylko umowy z zeszłego roku. Miasto aktywnie pozyskiwało dotacje przez cały okres 2007–2013, zarówno z programów krajowych, jak i regionalnego. Za pieniądze z tego ostatniego wybudowano np. centrum sportów letnich i wodnych Pogoria. To partnerski projekt mający na celu rozwój infrastruktury do aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin: Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza.

Dotację z programu regionalnego miasto zdobyło też na rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach zakończonej już trzyetapowej inwestycji wybudowano sieć internetową obejmującą całe miasto oraz publiczne punkty dostępu do internetu.

W 2010 r. Dąbrowa Górnicza pozyskała wielką dotację (252 mln zł) z programu „Infrastruktura i środowisko" na I etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Ten wielki projekt wart 507 mln zł jest w trakcie realizacji. Ma być ukończony w przyszłym roku. Do jego obsługi miasto powołało specjalną jednostkę organizacyjną.

Dąbrowa Górnicza pozyskała też dotację z programu „Innowacyjna gospodarka" na aktywizację ekonomiczną obszarów poprzemysłowych. Chodzi o hałdy Jadwiga i Kozdębie. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzono m.in. badania geotechniczne i przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu.

Miasto nie zwalnia tempa w ubieganiu się o pieniądze europejskie. W 2014 r. pozyskało kolejne środki z programu regionalnego, tym razem na termomodernizację świetlicy środowiskowej w dzielnicy Antoniów.

– W pozyskiwaniu dotacji unijnych nie mamy żadnych przerw – mówi Kacper Węglarz z Biura Funduszy i Projektów Unijnych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Pierwsze miejsce w rankingu miast na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza zawdzięcza  umowom o dofinansowanie z 2013 r.  Jedna z nich  jest bardzo duża. Miasto pozyskało 153,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i środowisko" na przebudowę drogi krajowej nr 94 na swoim terenie (od granicy  z Sosnowcem do granicy ze Sławkowem). Roboty budowlane trwają. Droga ma być gotowa w grudniu 2014 r.

Drugą, choć znacznie mniejszą dotację (4,5 mln zł), miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na II etap rewitalizacji przestrzeni miejskich na osiedlu Sikorskiego.

Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą