Gminy i miasta zaczynają e-woluować

Świnoujście, Krasnystaw i Stepnica to krajowi liderzy innowacyjności. Coraz więcej spraw załatwia się tam online.

Publikacja: 15.07.2014 01:50

Internet to coraz częściej codzienność administracji samorządowej

Internet to coraz częściej codzienność administracji samorządowej

Foto: Rzeczpospolita

Tegoroczny ranking „Innowacyjny samorząd" przyniósł kilka zmian. Ubiegłoroczni liderzy innowacyjności w kategorii miasta na prawach powiatu trzymają się mocno (tylko ich kolejność nieco się zmieniła). Wygrało Świnoujście, które wyprzedziło Poznań (tym razem druga pozycja). Ale w pozostałych kategoriach: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie w pierwszej dziesiątce doszło do roszad. Na szczycie rankingu utrzymały się m.in. Miejska Górka, Świdnica czy Ożarowice. Na szczególną uwagę zasługują Stepnica (zwycięzca wśród gmin wiejskich), Iława, Świdnica (woj. lubuskie), a także Krasnystaw (najlepszy wśród gmin miejsko-wiejskich), Kańczuga i Sianów.

Elektroniczne okienko

Z ankiet przesyłanych przez samorządy wynika, że internet mocno wkroczył już w codzienne życie gmin. Jak co roku ocenialiśmy spraw-ność w udostępnianiu mieszkańcom usług e-urzędu, zaangażowanie w internetyzację i komputeryzację gmin. Nieco lepiej niż w ubiegłych latach wypadła ocena wykorzystania elektronicznych skrzynek podawczych. Są to specjalne miejsca na stronie internetowej urzędu, gdzie można złożyć oficjalne pismo czy dokument mający taką samą moc prawną jak kwit przyniesiony osobiście.

Kwestie meldunkowe mieszkańcy mogą załatwić online już niemal w co trzeciej gminie i mieście na prawach powiatu. Jeszcze lepiej wygląda możliwość załatwienia przez internet wszelkich formalności związanych z ewidencją działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie umożliwia 63 proc. badanych gmin wiejskich i 84 proc. miast.

Elektroniczne załatwienie spraw związanych z podatkami lokalnymi (np. zgłoszenie online przez osobę fizyczną podatku od nieruchomości) też nie jest już niczym nadzwyczajnym. Oferuje to co drugie miasto na prawach powiatu i co trzecia gmina wiejska.

Mimo istniejących możliwości mieszkańcy wciąż niechętnie sięgają po takie rozwiązania. Z ankiet wynika, że internet to wciąż mało popularna forma komunikacji z administracją. I to nie tylko na wsi. Korzysta z niej ułamek procentu mieszkańców, np. w Świnoujściu 0,22 proc., Poznaniu 1 proc., Iławie ok. 2 proc., a w Krasnymstawie 5 proc.

Jak tłumaczy prof. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, działania zmierzające do przekonania Polaków do e-administracji nie przyniosły dotąd oczekiwanych rezultatów i powinny być zintensyfikowane. Dostępność internetu w gminach i miastach wciąż się zwiększa.

Podpinanie do sieci

Samorząd w Świdnicy, który zajął trzecie miejsce w rankingu innowacyjności wśród gmin wiejskich, uruchomił np. gminną sieć komputerową składającą się z czterech nadajników. Zapewnił w ten sposób darmowy dostęp do internetu swoim mieszkańcom. Ponadto uczestniczy w projekcie „Lubuska sieć szerokopasmowa", finansowanym ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. – Teraz każda miejscowość w gminie jest już podpięta do sieci – informuje wójt Adam Jaskulski.

Stepnica skorzystała z możliwości, jakie daje ustawa o wspieraniu inwestycji i sieci szerokopasmowych. W dwóch etapach zrealizowała projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców gminy Stepnica". Wybudowała sieć światłowodową. W efekcie zlikwidowane zostały bariery techniczne w dostępie do internetu.

Platformy mobilne

Wiele jednostek samorządu terytorialnego zdecydowało się budowę darmowych, finansowanych z własnego budżetu punktów dostępu do internetu. W Katowicach działa 55 hotspotów, prawie 50 proc. więcej niż rok wcześniej. W Poznaniu jest ich aż 120. Infrastruktura teleinformatyczna więc istnieje. Teraz trzeba przekonać mieszkańców do korzystania z sieci.

W szkołach na terenie badanych gmin wciąż jest często kilkanaście komputerów na 100 uczniów. Dlatego samorządy uruchamiają dodatkowe stanowiska komputerowe, np. w bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej czy ośrodkach kultury. W Świnoujściu jest blisko 250 takich miejsc, w Krasnymstawie – 60, a w gminie Stepnica – 38. Do komunikowania się z mieszkańcami coraz częściej wykorzystywane są platformy mobilne. Aplikacje tego typu umożliwiają kontakt z poziomu smartfona lub tabletu.

Samorządy starają się podnosić również umiejętności własnych pracowników, korzystając m.in. z platform e-learningowych. W ten sposób swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko w zakresie technologii teleinformatycznych, ale również w innych dziedzinach, podnoszą urzędnicy np. w Katowicach, Iławie, Stepnicy.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego