Ambitna droga ku ekologii

Strawczyn - I miejsce w kategorii "Gminy wiejskie". Atrakcyjna i dynamicznie rozwijająca się gmina w województwie świętokrzyskim, licząca 10,8 tys. mieszkańców. Kusi walorami przyrodniczymi, bogatą ofertą kulturalną, rekreacyjną i sportową.

Publikacja: 24.11.2017 10:00

Nowoczesny, energooszczę-dny budynek nowego przedszkola i żłobka w Strawczynie

Nowoczesny, energooszczę-dny budynek nowego przedszkola i żłobka w Strawczynie

Foto: materiały prasowe

Czyste powietrze, wysoki stopień zalesienia, dogodne położenie w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym sprawiają, że Strawczyn coraz chętniej odwiedzają turyści ceniący sobie odpoczynek na łonie natury i coraz częściej osiedlają się tu nowi mieszkańcy. Z roku na rok ich przybywa. Samorząd prowadzi zrównoważoną politykę rozwoju gminy. Dzięki realizacji założonych celów i programów możliwe jest osiągnięcie bardzo dobrych wyników w wielu dziedzinach.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz progospodarcza polityka sprawiają, że Strawczyn jest przyjazny dla przedsiębiorców i inwestorów. W 2015 r. przyjęto uchwałę określającą warunki udzielania pomocy de minimis dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy, a w 2016 r. uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną. Samorząd odnosi liczne sukcesy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Według raportu podsumowującego wdrażanie PROW na lata 2007–2013 gmina zajmuje I miejsce w województwie świętokrzyskim pod względem wykorzystania środków z tego programu.

Jednym z sukcesów jest rozwój oferty rekreacyjno-sportowej gminy. Budowa nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku ze stadionem lekkoatletycznym, krytą pływalnią, polem do minigolfa, skateparkiem, kortem tenisowym sprawia, że w gminie istnieje możliwość organizowania imprez i przedsięwzięć na miarę oczekiwań mieszkańców całego województwa świętokrzyskiego.

Władze gminy kładą szczególny nacisk na wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. W modyfikowanym obecnie MPZP gminy planuje się tereny pod farmy fotowoltaiczne. Do tej pory większa część obiektów użyteczności publicznej przeszła gruntowną termomodernizację. Systemy solarne, pompy ciepła i ekologiczne kotły stały się nieodłącznym elementem wielomilionowego projektu, dzięki któremu wszystkie placówki oświatowe oraz dwie strażnice otrzymały ponad 3 mln zł dofinansowania z RPO WŚ 2007–2013.

W 2016 r. gmina pioniersko zrealizowała inwestycję polegającą na budowie kilkudziesięciu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych i jednej instalacji na krytej pływalni Olimpic w Strawczynku. Środki pozyskaliśmy z PROW 2007-2013.

Gmina na różne sposoby walczy o ograniczanie tzw. niskiej emisji. Obecnie realizowany jest projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego „Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn" polegający na wprowadzeniu nowoczesnych systemów opartych na źródłach ledowych.

Na terenie gminy powstało 16 nowych odcinków dróg gminnych o łącznej długości 7,5 km za kwotę 2,992 mln zł. Ponad 63 proc. kosztów inwestycji zostało pokrytych z pozyskanych przez władze gminy środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Opinia

Tadeusz Tkaczyk | wójt gminy Strawczyn

W 2016 roku rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego budynku w technologii energooszczędnej – pasywnej - na potrzeby wielooddziałowego przedszkola (120 dzieci) i żłobka (16 dzieci). Dziś w budynku certyfikowanym przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej prowadzona jest opieka przedszkolna i żłobkowa dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Przed nami dalsze wyzwania związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. budowa nowoczesnej oczyszczalni w Korczynie wraz z budową kanalizacji, poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy, budowa hali widowiskowo-sportowej ze strzelnicą przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku, ciekawa ścieżka dydaktyczna i sportowa trasa narciarsko-biegowa mające na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy, a także rewitalizacja miejscowości Strawczyn i realizacja projektu parasolowego polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy (przewiduje się montaż 229 instalacji OZE).

Czyste powietrze, wysoki stopień zalesienia, dogodne położenie w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym sprawiają, że Strawczyn coraz chętniej odwiedzają turyści ceniący sobie odpoczynek na łonie natury i coraz częściej osiedlają się tu nowi mieszkańcy. Z roku na rok ich przybywa. Samorząd prowadzi zrównoważoną politykę rozwoju gminy. Dzięki realizacji założonych celów i programów możliwe jest osiągnięcie bardzo dobrych wyników w wielu dziedzinach.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał