Ośmiu laureatów w prestiżowym zestawieniu

Lubuskie samorządy wyróżniają się dbałością o potrzeby mieszkańców oraz budowaniem dialogu z lokalną społecznością.

Publikacja: 30.11.2017 20:30

Zielona Góra

Zielona Góra

Foto: Fotorzepa/Bartłomiej Kudowicz

W Rankingu Samorządów staramy się wyróżniać te miasta i gminy, które najskuteczniej dbają o lokalny rozwój w oparciu o odpowiedzialną politykę finansową. W tegorocznej edycji na ponad 200 najlepszych samorządów w Polsce ośmiu laureatów pochodzi z województwa lubuskiego.

Blisko siebie

Stolice regionu – Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, na tle innych miast na prawach powiaty wypadły w rankingu bardzo dobrze, zajmując odpowiednio 13. i 26. pozycje. Różnice między tymi miastami nie są duże, choć oczywiście każde ma swoje mocne i słabsze strony.

Przykładowo atutem Zielonej Góry, jeśli chodzi o tzw. wskaźniki finansowe, jakie braliśmy pod uwagę w naszym zestawieniu, jest duża umiejętność pozyskiwania funduszy UE (z tego tytułu do budżetu w 2016 r. wpłynęło ok. 21 mln zł, a w 2015 r. – ok. 26 mln zł) czy dbałość o transport w mieście (wzrost wydatków w tej kategorii o 37 proc. rok do roku).

Z kolei Gorzów Wielkopolski bardzo dobrze radzi sobie w pomnażaniu swoich dochodów (wzrost w ubiegłym roku o 20 proc.) i inwestycjami. W 2016 r. miasto na projekty prorozwojowe przeznaczyło 80 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 130 proc. To bardzo dużo, zwłaszcza na tle ubiegłorocznej zapaści inwestycyjnej w samorządach ogółem.

Dialog z mieszkańcami

W naszym rankingu oprócz twardych danych finansowych braliśmy też pod uwagę tzw. kategorie miękkie. To zestaw pytań ankietowych, dotyczących takich obszarów działalności samorządu, jak budowa społeczeństwa obywatelskiego, kapitału ludzkiego, wspierania lokalnej gospodarki czy sprawne zarządzania urzędem (w tym także kwestie dotyczące e-administracji).

W tych wskaźnikach Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski uzyskały w sumie bardzo podobne wyniki. Przykładowo Zielona Góra oddaje mieszkańcom do dyspozycji (w ramach tzw. budżetu obywatelskiego) ok. 6 mln zł, a Gorzów Wielkopolski – 5,7 mln zł. Wydatki tego pierwszego miasta na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w 2016 r.) wyniosły 2,1 proc. wydatków bieżących, tego drugiego – 1,6 proc., odpowiednio liczba otwartych dla mieszkańców samorządowych obiektów sportowych to 124 i 114, a liczba komputerów w szkołach na 100 uczniów – 12 i 10,3.

Z kolei w kategorii najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich aż pięć to gminy lubuskie: Babimost, Czerwieńsk, Szprotawa, Sulęcin i Torzym. Wśród gmin wiejskich zaś – jedna: Skąpe.

Wszyscy laureaci w Lubuskiem zasługują na gratulacje, warto jednak wspomnieć, że Szprotawa i Torzym uzyskały jedne z najlepszych wyników w Polsce w zakresie wspierania dialogu społecznego. Wprowadziły przykładowo budżet obywatelski, co nie jest jeszcze bardzo rozpowszechnionym instrumentem wśród mniejszych gmin. Efektywnie też potrafią współpracować i aktywizować lokalne organizacje pozarządowe.

Ważny kapitał ludzki

Z kolei Babimost uzyskał jeden z najlepszych w kraju wyników w zakresie działań wspierających budowę kapitału ludzkiego. Chodzi o takie przedsięwzięcia, jak zapewnienie wszystkim chętnym dzieciom tzw. darmowych miejsc w przedszkolach (takich miejsc jest tutaj 263, czyli więcej niż zapotrzebowanie wyrażane przez mieszkańców), postępy w cyfryzacji szkół (np. 66 proc. szkół ma zapewniony dostęp do internetu szerokopasmowego) czy budowa infrastruktury spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Babimost może pochwalić się 10 klubami i świetlicami, 10 placami zabaw i 27 obiektami sportowymi, 3 tzw. instytucjami kultury (domy kultury i pozaszkolne biblioteki).

Podobnie jest w Sulęcinie, który ma aż 20 placów zabaw i 12 klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, czy Czerwieńsku (odpowiednio 12 i 16). Tego typu inwestycje, w połączeniu z dbałością o infrastrukturę edukacyjną, mieszkaniową, drogową itp., to bowiem najlepszy sposób wspierania lokalnego rozwoju.

– W ostatnich latach gmina zrealizowała m.in. inwestycje drogowe i z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w kilku miejscowościach, zmodernizowano obiekty kulturalne, zrealizowano zadanie w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu – wylicza Małgorzata Kuźniar, sekretarz Czerwieńska. – Wszystkie te działania, duże i małe, podnoszą standard życia mieszkańców, pomnażają majątek gminy i stawiają nas w czołówce gmin w województwie lubuskim. Do zrobienia jest jeszcze wiele, ale dla nas to duże wyzwanie, które chcemy przekuć w sukces – dodaje.

Opinie

Józef Rubacha | burmistrz Szprotawy

Trzecia lokata wśród gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego potwierdza, że gmina obrała słuszną politykę inwestycyjną. Inwestujemy w ochronę środowiska, mamy program rewitalizacji. Przykładowo w jego ramach odnawiamy dawny budynek klasztoru Magdalenek, w którym prowadzona będzie działalność służąca wzmocnieniu potencjału gospodarczego, edukacyjnego, turystycznego, rekreacyjnego, społecznego oraz kulturalnego. Uzbroiliśmy część terenów inwestycyjnych, w obszarze których budowę zakładu rozpoczęła już spółka Wiązar System, a wkrótce – firma Nord (fabryka silników). Wszystkie te działania służą poprawie jakości życia mieszkańców, którzy wiążą swoją przyszłość z gminą. W najbliższych latach stawiamy na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i pozyskanie kolejnych inwestorów, chcących ulokować swoje zakłady na terenie Szprotawy. Taka polityka przełoży się wkrótce na wzrost gospodarczy naszej gminy i zwiększenie jej atrakcyjności. ©?

Bernard Radny | burmistrz gminy babimost

Babimost jest atrakcyjny zarówno jako miasto, jak i gmina. Stale się rozwijamy, co nie znaczy, że możemy spocząć na laurach. Nasz największe długofalowe cele to, mówiąc w skrócie, dalszy rozwój układu komunikacyjnego w gminie (następne obwodnice, ścieżki rowerowe budowane dla mieszkańców i turystów) i rozwój terenów gospodarczych znajdujących się przy lotnisku. Dalej, to realizacja wspólnego projektu międzygminnego budowy ścieżek rowerowych, rozwój budownictwa mieszkaniowego, realizacja trzech programów polityki zdrowotnej, rozwój energetyki odnawialnej do mieszkańców (panele słoneczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków itp.) czy rozbudowa bazy sportowej o ośrodek odnowy biologicznej. Problemy, z jakimi się borykamy, jak wiele samorządów, to niewystarczające środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań. Największy sukces to przede wszystkim zaufanie społeczności lokalnej i sprawowanie funkcji burmistrza przez 26 lat. Drugim znaczącym sukcesem, moim zdaniem, jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz szybkiego rozwoju gospodarczego gminy i miasta, po likwidacji jednostki wojskowej w Babimoście. ©?

Zbigniew Woch | wójt gminy Skąpe

Gmina Skąpe to niewielka wspólnota samorządowa. Jak każda gmina wiejska borykamy się ze stereotypami na temat polskiej wsi, skutecznie obalając je i kreując nową rolę obszarów wiejskich. Jak? Działamy, budujemy, remontujemy! Po pierwsze, przestrzeń publiczna – świetlice wiejskie, oświetlenie, drogi, chodniki, placówki edukacyjne, biblioteki itp. Po drugie, gospodarka wodno-ściekowa. Po trzecie, sport i rekreacja – sale gimnastyczne, Orliki, stadion, boiska sportowe, siłownie plenerowe itp. Po czwarte, turystyka – ścieżki rowerowe, plaże gminne, szlaki turystyczne, pole golfowe itp. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba podniesienia jakości i standardów, my z zapałem planujemy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania. Za nasz sukces uważamy to, że wybudowane świetlice tętnią życiem, wyremontowane boiska oblegają członkowie klubów sportowych, ścieżki rowerowe wykorzystuje znaczny odsetek turystów, a doposażone place zabaw odwiedzają najmłodsi. Marzy nam się nowoczesna gmina, posiadająca zadowolonych mieszkańców, bogate zasoby, ciekawą przestrzeń publiczną. Przed nami jeszcze trochę pracy. ©?

W Rankingu Samorządów staramy się wyróżniać te miasta i gminy, które najskuteczniej dbają o lokalny rozwój w oparciu o odpowiedzialną politykę finansową. W tegorocznej edycji na ponad 200 najlepszych samorządów w Polsce ośmiu laureatów pochodzi z województwa lubuskiego.

Blisko siebie

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?