W czasach zmian technologicznych, demograficznych i zmagania się ze skutkami epidemii praca to sprawa publiczna, u korzeni której jest idea solidarności – w dużej mierze zapomniana, wymagająca zdefiniowania na nowo. To właśnie pracy poświęcony będzie kongres zorganizowany przez Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej oraz Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.

– Musimy „upolitycznić” kwestię pracy w naszym kraju poprzez skoncentrowanie na niej uwagi liderów życia publicznego. Potrzebna jest poważna debata społeczna wokół zagadnień związanych z pracą – uważa Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.

Czy opłaca się pracować?

Na kongresie padną też ważne pytania związane z pracą: czy opłaca się pracować? Czy praca stanie się przywilejem? Jak relacje w miejscu pracy wpływają na społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny i jakość demokracji?

Dlaczego potrzebny jest dialog związków zawodowych, organizacji pozarządowych i silnych instytucji, jak docenić przezroczystą pracę kobiet oraz jak zahamować ukrywanie kapitału społecznego tkwiącego w seniorach, zwłaszcza w realiach coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa – oraz dlaczego praca jest tak ważna? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać uczestnicy.

CZYTAJ TAKŻE: Praca w czasie pandemii: Urzędnik na innym zawodowym odcinku

– Jesteśmy świadkami tego, jak na naszych oczach kresu dobiega w Polsce, najbardziej pomnikowa, praca górników. Jednocześnie obserwujemy postępującą automatyzację pracy w wielu dziedzinach i ekspansję technologii w naszym życiu. Epidemia koronawirusa pokazuje zaś, że praca to nie jest rzecz wyłącznie prywatna, tylko sprawa publiczna, jako zbiorowość w miejscach pracy walczymy o nasze wspólne, publiczne bezpieczeństwo – mówi Karol Reczkin, koordynator prac Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego.

Odkryć solidarność na nowo

Jego zdaniem, znane do tej pory targi pracy, kongresy dyrektorów HR już nie wystarczą. – Potrzebujemy platformy debaty publicznej, na serio, o pracy, jej sensie, jej przyszłości, wielowymiarowości. Naszym zdaniem, tej rozmowie powinno towarzyszyć odwołanie się do zapomnienie idei solidarności, przez duże i małe „s”. Odkrycie solidarności na nowo – podkreśla Karol Reczkin.

Pierwsza edycja Kongresu „Praca – nowa solidarność?”, w którym udział wezmą politycy, ekonomiści, praktycy biznesu, psycholodzy i prawnicy, przedstawiciele sektora pozarządowego, publicznego i przedsiębiorców odbędzie się 18 listopada, w środę.

Wśród panelistów m.in. Konrad Ciesiołkiewicz, prof. Mirosław Grewiński, Małgorzata Trzaskowska, prof. Andrzej Rzońca, prof. Monika Kostera, prof. Jacek Męcina, Marzena Rudnicka, dr Rafał Bakalarczyk, prof. Anna Musiała, prof. Przemysław Czapliński, Maria Klaman czy przedsiębiorca Piotr Voelkel.

CZYTAJ TAKŻE: Praca zdalna w administracji: nawet połowa urzędników pracuje z domu

– Bez państwa wspierającego pracę nie będzie najmniejszej możliwości pomarzyć o powrocie do dobrostanu znanego nam sprzed pandemii – uważa Konrad Ciesiołkiewicz.

Więcej szczegółów na temat kongresu można znaleźć na stornie organizatora: https://camiso.org.pl/kongres/program/. Jesteśmy patronem medialnym wydarzenia.